Prijmeme absolventku školy vedenú v evidencii uchádzačov o zamestnanie na pracovnú pozíciu:

vychovávateľka v ŠKD na 6 – mesačné obdobie, 20 hodín týždenne.

 

Pracovná náplň:

pomocná výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD.

 

Požadované vzdelanie:  

SŠ (učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo), alebo VŠ pedagogického zamerania.

 

V prípade záujmu Vám bližšie informácie radi poskytneme na  

tel. č.: 055/6852224, 0911938843, alebo mailom na:  zsmsmk@stonline.sk.