Aj v tomto roku sa uskutočnila púť veriacich z Krásnej nad Hornádom a Vyšného Opátskeho k obrázku Matky Ustavičnej pomoci v lese nad mestskou časťou Vyšné Opátske. Veriaci z oboch mestských častí, ktorých sprevádzal zo strany V. Opátskeho duchovný otec Peter Kentoš a zo strany Krásnej nad Hornádom duchovný otec Pavel Kaminský a pán kaplán Peter Sabol.

Obrázok Matky Ustavičnej pomoci bol kedysi dávno pribitý na dube, ktorý pod ťarchou rokov a vetra sa vyvrátil. Preto na tomto mieste bol postavený kamenný podstavec a upevnený obraz Matky Ustavičnej pomoci.

Už tretí krát sa púte zúčastnili aj naši žiaci, ktorých na bicykloch sprevádzali zástupca školy Mgr. Kardoš,   Mgr. M. Beregsászi, Mgr. E. Timková a PaedDr. F. Fecková. Hudobníkov školy, ktorí spríjemnili chvíle púte hrou na gitare a spevom viedol Mgr. S. Pavlík a Mgr. Kažová

Spoločne sme prosili: Matka Ustavičnej pomoci, oroduj za nás.

                                                                                                                                            PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                                                                     riaditeľka školy