V stredu 9. 9. 2015 počas svätej omše v školskej kaplnke priniesli naši prváci svoje aktovky ako obetný dar pred oltár, aby ich pán kaplán požehnal.

Počas príhovoru predstavili žiaci z jednotlivých ročníkov patrónov svojich tried na tento školský rok. Patrónkou prvákov sa stala blahoslavená Laura Vicuña.

 

Všetkým prvákom prajeme, aby s Božou pomocou zvládli všetky školské povinnosti, ktoré ich čakajú a aby mali vždy pravú radosť v srdci!