V pondelok 7. septembra 2015, na sviatok Sv. troch košických mučeníkov, sme oslávili patróna našej školy - sv. Marka Križina. Spoločne sme (malí i veľkí) putovali do Kostola sv. košických mučeníkov na Sídlisku nad jazerom, kde nás milo privítal miestny pán farár, vdp. Peter Kentoš, ktorý nám predstavil svätcov a porozprával aj o kostole. Po sv. omši, ktorú svojím spevom sprevádzal náš školský spevácky zbor Križinčatá, sme si uctili relikvie svätých. Azda sa toto naše putovanie stane tradíciou aj pre ďalšie roky.