Vážení učitelia, milí  žiaci, drahí rodičia

Koniec školského roka 2014/2015 je pred dverami a my všetci si odnesieme domov hodnotenie svojej celoročnej práce. Žiaci vo forme vysvedčení, pedagógovia v prejavenej  vďačnosti žiakov a rodičia v úsmeve svojich detí.Vyľakaní prváci v laviciach sa zmenili na sebavedomých žiakov našej školy, naučili sa čítať a písať.

Celá naša škola prežila v tomto roku veľa pekného. V tomto školskom roku sme pripravili Deň otvorených dverí, navštívil nás Mikuláš, Deň matiek, návšteva kina, seminár s anglickým lektorom,  exkurzia Osvienčim - Krakov, výstava výtvarných prác v Kaštieli v Krásnej, výstava motýľov a mnoho iných aktivít. Úspešní sme boli v umiestnení v rôznych súťažiach a olympiádach. Toto všetko naša redakčná rada spracovala v jednotlivých číslach časopisu Križinčan a po celý rok nás na svätých omšiach sprevádzal krúžok – zborový spev a naša kapela.

Každý sme boli iní, ale cieľ sme mali rovnaký –prežiť školský rok čo najúspešnejšie, s dobrými známkami, dosiahnuť prvenstvá na súťažiach, získať nové vedomosti, nájsť si nových kamarátov a zažiť mnoho zážitkov. Namáhavá práca bola na koniec odmenená úspechom. Poďakovanie patrí všetkým rodičom, učiteľom i žiakom.

V tomto školskom roku sme zrekonštruovali priestory pre tretiu triedu materskej školy za čo chcem poďakovať poslancom a starostovi MČ za pridelené finančné prostriedky. Verím, že čas letných prázdnin prinesie všetkým veľa pekných zážitkov, chvíle oddychu, nových kamarátov a že s teplými lúčmi slnka načerpáme energiu a dostatok sily do ďalšej práce.

                                                                           PaedDr. Veronika Becová

                                                                                     riaditeľka školy