Žiaci prvého stupňa sa zapojili do projektu OZ Pimpollo „Pátrač Tino spoznáva Košice-Krásnu“. Koncom školského roka sa vydali na dobrodružné výpravy za poznaním našej mestskej časti. Jednotlivými zastávkami  na tejto ceste boli Benediktínsky kláštor, Kaštieľ, Kostol sv. Cyrila a Metoda, Rokoková kúria, Hrobka Meškovcov, Storočná studňa, Miestny úrad a Rodinné centrum Krásna. Úlohou žiakov bolo zvládnuť úlohy, ktoré mali v pripravených brožúrkach, kde si mohli nájsť aj základné informácie o navštívených miestach. Za úspešné zvládnutie úloh a dokončenie výpravy získali titul Krásňanský superpátrač. Cenné sú však  hlavne získané poznatky o významných miestach našej obce.