Dňa 15. júna 2015 o 17:00  hod. sa v Krištáľovej sále kaštieľa v Košiciach – Krásnej konala slávnostná vernisáž Výstavy výtvarných prác žiakov ZŠ s MŠ sv. M. Križina, a to za účasti a podpory starostu mestskej časti JUDr. M. Kažimíra, vedenia školy, rodičov, žiakov a učiteľov našej školy.

Otvorenie výstavy spestrili hodnotným kultúrnym programom žiaci: Barbora Horváthová hrou na akordeóne, Antónia Nagyová a Zuzana Puliková Hrehová spevom - hudobný sprievod zabezpečili Antónia Nagyová (klavír) a Jozef Pulik Hreha (gitara).

Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom priložili ruku k dielu!

Výstava potrvá do 31. augusta 2015

a pozrieť si ju možno počas otváracích hodín kaštieľa Košice – Krásna:

každú stredu, štvrtok, nedeľu od 13:00 – 19:00 hod.

a každý piatok 13:00 – 20:00 hod.