Milí rodičia,

Chcem vyjadriť úprimné poďakovanie všetkým učiteľom, žiakom, rodičom a zamestnancom za zodpovedný prístup k sebe a svojim blízkym v čase pandémie.

Naša škola je v bežnej prevádzke a od 1. novembra 2020 postupujeme podľa Usmernenia Ministerstva školstva k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ TU .

  • Dieťa v materskej škole a žiak 1. – 4. ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania majú povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca dieťaťa vyhlásenie o bezinfekčnosti – Príloha č. 2 TU .
  • Do vonkajších a vnútorných priestorov školy môže osoba vstúpiť až po tom, ako sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku testu. Podľa § 1 ods. 3 a § 2 ods. 3 vyhlášky č. 16 je riaditeľ alebo ním poverený zamestnanec oprávnený vyžadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov školy preukázanie sa negatívnym výsledkom testu alebo potvrdenie o výnimke podľa vyhlášky 16.
  • Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať  negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy. V takomto prípade dieťa materskej školy a žiak základnej školy ostáva 10 kalendárnych dní v domácej izolácii.
  • Ráno bude vstup do školy cez bránu od Kaštieľa a bránu od telocvične, kde sa zákonný zástupca preukáže negatívnym výsledkom testu.
  • Poobede resp. od 11,30 do 17,00 hod bude vstup do školy len cez bránu od Kaštieľa a zákonný zástupca prípadne určená osoba pre prevzatie detí sa preukáže negatívnym výsledkom testu.