Predvianočné obdobie sa vždy zaplní množstvom zaujímavých akcií a podujatí, ktoré sú úzko späté s umením. Jednou z nich je Vianočná knižka sa otvára, ktorá je podujatím Knižnice pre mládež mesta Košice, do ktorého sa zapojila spolu s našou školskou knižnicou aj naša škola.
 
V rámci tohto podujatia nás navštívila a našim tretiakom a štvrtákom čítala, na otázky odpovedala a svoje podpisy rozdávala spisovateľka Katarína Škorupová. Tešíme sa, že mohla byť so svojimi veselými knihami súčasťou našej školskej predvianočnej atmosféry.