Dňa 12. 12. 2019 o 16,00 sa žiaci našej materskej a základnej školy stretli spolu so svojimi rodičmi i starými rodičmi v telocvični školy. Pre všetkých hostí si pripravili krásny adventný program, v ktorom sa zamýšľali nad podstatou adventu. Krásnym programom vyjadrili atribúty, ktoré nám symbolizujú štyri sviece na adventnom venci - pokoj, vieru, lásku a nádej. Aj takýmto spôsobom chceli poukázať na pravý zmysel adventu, ktorý sa vyznačuje dvojakým očakávaním – sviatku narodenia Ježiša Krista a jeho druhého  príchodu na konci času.

 

Po skončení programu sa všetci mohli zúčastniť vianočných trhov, kde si mohli zakúpiť rôzne vlastnoručne vyrobené dekorácie, vianočné ozdoby a iné drobnosti od našich žiakov, či ich mamičiek. Predávali sa aj medovníčky, ktoré upiekli žiaci druhého stupňa. Ako tradične, aj tento rok sa predával vianočný punč. Výťažok z vianočnej burzy bude použitý na zveľadenie našej školy.