Už tradične sa naša škola zapája do Festivalu Číta celá rodina, v rámci ktorého máme vždy možnosť stretnúť súčasných slovenských autorov. Aj tento rok k nám zavítala naozaj zaujímavá pani spisovateľka, respektíve  šéfredaktorka pani Lenka Šingovská, ktorá chce svojimi aktivitami poukázať na to, hodnoty, ktoré nás obklopujú boli vytvorené pre náš lepší život a že je ich dôležité uchovávať a starať sa o ne.
Pani Šingovská nám predstavila krásne knižné publikácie pre malých i väčších, v ktorých opisuje krásy Slovenska v dvoch jazykoch - v slovenčine i v angličtine, a ktoré boli pôvodne určené pre deti Slovákov v zahraničí. Veríme, že sa naša návšteva žiakom naozaj páčila.