Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý sa každoročne oslavuje 26. septembra, si žiaci každej triedy 2. stupňa pripravili prezentácie o rôznych jazykoch a zaujímavosti o nich. Počas veľkej prestávky žiaci odprezentovali kreatívne pripravené práce. Na hodinách jazykov sa taktiež venovali rôznym aktivitám zameraným na túto tému.