Dňa 22. 3. 2018 sa v priestoroch Centra voľného času DOMINO v Košiciach uskutočnilo okresné kolo 17. ročníka Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, na ktorom nás reprezentovalo trojčlenné družstvo žiakov v zložení: Klára Genčúrová, VII. roč.; Anna Mária Pavlíková, V. roč. a Patrik Timko, IX. roč. 
 
Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma:
zo Starého zákona - Genezis 12 - 50, 
z Nového zákona - Evanjelium podľa Marka. 
Spoločná téma vybraných kníh: Poslušnosť Božiemu hlasu.
 
Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch,
ktoré naše súťažné družstvo úspešne zvládlo a umiestnilo sa na 
3. mieste

Srdečne blahoželáme.