V stredu 29. novembra 2017 naša škola privítala súťažiacich z 13 škôl Košickej arcidiecézy na 23. ročníku vedomostnej súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane. Svätú omšu v našom farskom kostole celebroval otec biskup Marek Forgáč.

Samotná súťaž prebiehala po svätej omši v kaštieli. Súťažilo sa v troch kolách, ktorých témami  boli Titus Zeman, Fatima a Svätý ruženec. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo deviatakov v zložení Lukáš Poprocký, Filip Varga a Patrik Timko. (Aj napriek tomu, že sa chlapci neumiestnili, určite sú bohatší o nové poznatky a skúsenosti J.)

Všetci hostia sa u nás cítili podľa ich slov veľmi príjemne. Za to patrí poďakovanie predovšetkým riaditeľovi kaštieľa p. Tomkovi a zamestnancom kaštieľa za ústretovosť a poskytnutie i prípravu priestorov, zamestnancom školskej jedálne za skvelé občerstvenie a obed a v neposlednom rade aj našim deviatakom, ktorí sa výborne postarali o obsluhu a komfort našich hostí.

Ďakujeme však najmä Pánu Bohu, za dedičstvo otcov, ktoré sme dostali,  a prosíme, aby sme ho aj my odovzdali ďalej...