Žiaci 3. ročníka našej školy Zuzana BartováFilip Bányai boli ocenení v 14. ročníku celoslovenského projektu FULLOVA RUŽA 2017, ktorú vyhlasuje Základná  škola  Ľudovíta  Fullu na Maurerovej ulici v Košiciach (viac na www.fullovaruza.sk). Súťažiaci sa snažili výtvarne zobraziť zátišie na tému „Možno aj veci majú dušu“.

ZÁTIŠIE je druh maliarskeho námetu, pri ktorom je zobrazované zoskupenie predmetov dennej potreby alebo nehybných vecí, ktoré tvoria hlavnú tému obrazu. Na rozdiel od krajinomaľby alebo portrétu má autor zátišia viac možností upraviť svoju predlohu a naštylizovať ju do vhodnej polohy, aby tak dosiahol čo najlepší efekt.

Blahoželáme!