Keď zaznie zvonenie po poslednej hodine, všetci žiaci zrazu ožijú. Končí sa predsa vyučovanie. Zvyčajne sa rýchlo berú aktovky na plecia a uteká sa domov, alebo do školského klubu. V mesiaci marec sa však na tomto školskom rituáli niečo malé zmenilo. Traja tretiaci, každý deň iní, sa po vyučovaní vybrali za mladšími spolužiakmi do škôlky, aby im spoločne mohli prečítať pred spaním peknú rozprávku. Žiaci s radosťou čítali rozprávky z knihy Daniela Heviera Nám sa ešte nechce spať. A tí malí  nadšene počúvali ich krásny prednes. Veríme, že sa detičkám príjemne zaspávalo. Tretiaci sú už teraz rozhodnutí, že sa k škôlkarom ešte niekedy vrátia s ďalšími peknými rozprávkami.