V stredu 7.12.2016 dostala naša škola vzácnu návštevu.  Mocným zabúchaním na dvere sa nám ohlásil sv. Mikuláš so svojimi anjelskými pomocníkmi. Najprv pozrel našich prváčikov a zistil, že nemáme len dobré, ale aj veľmi šikovné deti. Tento poznatok mu potvrdila aj návšteva ostatných ročníkov, a tak sa naši žiaci mohli tešiť zo sladkých odmien, ktoré od neho dostali. Anjelici pomáhali Mikulášovi, lebo mal veľa práce. Sladkosťami obdarovali všetkých učiteľov, ale aj tety kuchárky, tety upratovačky a všetkých zamestnancov školy.

Dúfame, že o rok k nám zavíta zas.

Svätý Mikuláš, oroduj za nás.