JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE

Po predchádzajúcej teoretickej príprave  absolvovali žiaci 2. stupňa v piatok 12. septembra 2014 jesenné účelové cvičenie. Cieľom pochodu bola košická Kalvária, ktorej návštevu sme využili aj na prehliadku kostola a modlitbu krížovej cesty. Zároveň si žiaci v praxi vyskúšali nadobudnuté teoretické poznatky o ochrane života a zdravia.