Obvodné kolo vo volejbale
 
Dňa 17. 3. 2015 sa naši žiaci F. Peterčák, K. Genčúr, J. Pulik, D. Pástor, M. Vojtko, L. Lacko, P. Szilagyi, D. Gordoň
zúčastnili obvodného kola vo volejbale, kde nenašli premožiteľa a vybojovali 1. miesto.
 
Blahoželáme