Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2015


V utorok 21. apríla 2015 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili školského kola súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2015.


1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):
1. miesto – Katarína Saxová (2. roč.)
2. miesto - Miriam Čontošová (1. roč.)
3. miesto – Lea Ducárová (3. roč.)


2. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka):
1. miesto – Samuel Kocur (4. roč.)
2. miesto – Klára Genčúrová (4. roč.)
3. miesto – Anna Demková (4. roč.)


Čestné uznanie za predvedený spevácky výkon:
Tereza Anna Ducárová (1. roč.)
Peter Geci (1. roč.)
Svetozár Andrej Pavlík (1. roč.)
Alexandra Anna Ducárová (1. roč.)
Viktória Helena Ducárová (1. roč.)
Anna Mária Pavlíková (2. roč.)
Viktória Kažová (3. roč.)
Podľa platných pravidiel súťaže Slávik Slovenska 2015 postupujú do obvodného kola súťaže žiaci,
ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Katarína Saxová a Samuel Kocur.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu za predvedené výkony.
Prajeme veľa úspechov všetkým žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu
v obvodnom kole spomínanej súťaže!