Deti z Košíc sa budú modliť sv. ruženec v sobotu 18. októbra 2014

za pokoj a jednotu vo svete

v Katedrále sv. Alžbety so začiatkom o 9.00 hod.

Pozývame deti z našej školy na modlitbu sv. ruženca do katedrály sv. Alžbety.

Odchod žiakov za doprovodu pedagogických zamestnancov je v sobotu

18. októbra 2014 o 8,00 hod zo zastávky Žiacka autobusom č. 52.

 Doneste si so sebou lístky MHD

Podľa výroku sv. pátra Pia:

„ Keď sa bude milión detí modliť ruženec, tak sa svet zmení“,

dostala táto iniciatíva názov. 

Detský ruženec vznikol v roku 2005 v hlavnom meste Venezuely v Caracase.

Odvtedy sa deti na rôznych miestach sveta stretávajú, aby sa vierou a radosťou spoločne modlili za pokoj a jednotu vo svete.

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy