V stredu 20. mája 2015 sme sa zúčastnili jubilejného 20. ročníka súťaže kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy PIESEŇ PRE SV. OTCA. Súťaž sa začala svätou omšou o 8:30 hod. v Sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove. Po svätej omši sme sa presunuli na miesto súťaže do divadelnej sály Mestského úradu Stropkov.

Súťažilo sa v 4 kategóriách:

I. kategória: sólo – žiaci vo veku 6 – 9 rokov

II. kategória: sólo – žiaci vo veku 10 – 12 rokov

III. kategória: sólo – žiaci vo veku 13 – 15 rokov

IV. kategória: duo (dvojhlas) – žiaci vo veku 6 – 15 rokov

Výkony súťažiacich hodnotila nezávislá 3-členná porota. Súťažiace, ktoré reprezentovali našu školu, mali zastúpenie v každej súťažnej kategórii a vyspievali si zlato a striebro.

I. kategória: Anna Mária Pavlíková – zlaté pásmo

II. kategória: Klára Genčúrová – strieborné pásmo

III. kategória: Antónia Nagyová – zlaté pásmo

IV. kategória: Antónia Nagyová, Zuzana Puliková Hrehová – zlaté pásmo

Vo všetkých kategóriách hudobný sprievod zabezpečili Antónia Nagyová (klavír) a Jozef Pulik Hreha (gitara).

Speváčkam blahoželáme k vynikajúcim výkonom.