Dňa 12. 3. 2015 sa v priestoroch Centra voľného času DOMINO v Košiciach uskutočnilo okresné kolo 14. ročníka Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, na ktorom nás reprezentovalo víťazné trojčlenné družstvo žiakov školského kola v zložení: Michaela Čontošová, VIII. roč.; Zuzana Puliková Hrehová, VII. roč.; Patrik Timko, VI. roč. 

Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: zo Starého zákona - Kniha Jozue (1, 1 - 11, 15; 24, 1 - 33), Kniha Tobiáš; z Nového zákona - Skutky apoštolov. 

Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch, ktoré naše súťažné družstvo úspešne zvládlo a umiestnilo sa na 2. mieste

Srdečne blahoželáme.