KRÍŽOVÚ  CESTU

SA  MODLILI  UČITELIA  A  ŽIACI

Na Kvetnú nedeľu 29. 3. 2015 sa učitelia a žiaci našej školy modlili krížovú cestu v Kostole sv. Cyrila a Metóda v Krásnej. Každé zastavenie krížovej cesty čítala dvojica učiteľ so žiakom. V úvode a na záver krížovej cesty zaspievali dievčatá zo školského  zboru  Križinčan pôstne piesne.

„Boží Syn s krížom na pleciach nám ukazuje význam odhodlane ísť pod ťarchou vlastného kríža, vlastných starostí každý deň, nepoľaviť, dôjsť až k cieľu.  Odhaľuje nám však aj naše slabosti a chyby, ktoré robíme voči našim blížnym v spoločenstvách, v ktorých denne žijeme. Či už v rodine, v školskej triede, v pracovnom kolektíve, medzi susedmi. 

Pane, pomôž nám prejsť túto krížovú cestu s Tebou a nájsť sa v tejto ceste kríža.“