Koledníci v Krásnej

POĎAKOVANIE

Medzi jednu z najkrajších tradícii Vianoc patrí koledovanie. Túto tradíciu v Krásnej oživili koledníci – žiaci zo Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina. Až 32 detí v piatich skupinách vinšovali v uliciach Krásnej a svojim spevom a vinšmi rozdávali radosť z narodenia malého Ježiška.

Všetky skupiny spolu vyzbierali

928,58 €

Ďakujem všetkým, ktorí finančnými darmi prispeli na potreby zriadenia novej triedy Materskej školy. Ďakujem deťom za ich námahu, za ich ochotu zapojiť sa do koledovania. Ukázali svoj talent, šikovnosť, zodpovednosť a organizačné schopnosti. V neposlednom rade ďakujem pedagógom, ktorí akoukoľvek formou prispeli k tomu, že deti sa naučili koledovať, prišli koledovať a podľa slov samotných detí mali z koledovania radosť. Verím, že tradícia koledovania v Krásnej bude pokračovať.

 

 

PaedDr. Veronika BECOVÁ

riaditeľka školy