Dňa 15. mája 2015 žiaci: Katarína Saxová (2. roč.),

Samuel Kocur (4. roč.) a Lukáš Lacko (9. A) úspešne reprezentovali

našu školu v obvodnom kole známej súťaže v speve ľudových piesní

pod názvom Slávik Slovenska 2015.

 

Katarína Saxová získala v I. kategórii 1. miesto

a postúpila do krajského kola spomínanej súťaže.

Samuel Kocur získal v II. kategórii Čestné uznanie poroty.

Lukáš Lacko oboch našich súťažiacich sprevádzal hrou na akordeóne.

 

Blahoželáme!

Spev Katarína Saxová, doprovod Lukáš Lacko

Spev Samuel Kocúr, doprovod Lukáš Lacko