26. septembra sme si v našej škole pripomínali Európsky deň jazykov. Žiaci jednotlivých ročníkov absolvovali rôzne akcie realizované v rámci vyučovania cudzích jazykov. 

Prváci absolvovali prednášku s manželmi Ducárovými, ktorí im pripravili nádhernú prezentáciu svojho pobytu v Amerike. Opísali v nej svoj život a skúsenosti nadobudnuté v zahraničí.

Druháci a štvrtáci zistili, že učenie sa cudzieho jazyka má mnohé výhody, napríklad možnosť pozerania aj iných než slovenských rozprávok. Novú slovnú zásobu, ktorú sa cez rozprávky naučili, si následne upevnili cez pracovné listy.

Tretiaci sa oboznamovali s nemčinou. Naučili sa nemeckú vyčítanku a potom si vyfarbovali omaľovanku športov so slovnou zásobou v nemčine i v angličtine.

Piataci sa na hodine angličtiny dozvedeli mnoho zaujímavostí o cudzích jazykoch a následne si svoje vedomosti otestovali cez rôzne hry.

Šiestaci si pripomenuli Európsky deň jazykov hneď na dvoch hodinách. Na hodine anglického jazyka ochutnali anglický čaj a „custard“ (anglický puding). V tomto školskom roku sa však žiaci začali učiť aj druhý cudzí jazyk – ruštinu a na nej si vymedzili jej postavenie v systéme európskych jazykov, zoznámili sa s prvými písmenami azbuky, ich správnou výslovnosťou a správnym tvarom písma.

Siedmacisi na angličtine vyskúšali niektoré zaujímavosti britskej kuchyne, ako napríklad „porridge“, „brown sauce“, „peanut butter“, „Marmite“, „Golden sirup“ a ďalšie.

Ôsmaci a deviataci absolvovali prednášku s americkou lektorkou Elizabeth Ficken, ktorá im porozprávala o bežnom živote Američana, odpovedala na ich doplňujúce otázky a vyskúšala si ich vedomosti zo slovnej zásoby cez zaujímavé hry. Ôsmaci si pripomenuli Európsky deň jazykov aj na hodine ruštiny, kde sa po besede o význame tohto dňa, venovali nácviku piesne.

Žiaci IX.B. spoznávali nemecky hovoriace krajiny, ich významné osobnosti, rôzne zaujímavosti týkajúce sa ich geografie, školstva,  jedla, sviatkov i jazyka.