Dňa  15. 9. 2014 na sviatok Sedembolestnej Panny Márie sa učitelia a žiaci našej školy  pripojili k veriacim  z farností Krásnej, Vyšného Opátskeho a zo sídliska nad Jazerom a  zúčastnili sa spoločnej púte k obrazu Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci (pri storočnom dube) v lese, na hranici mestskej časti Krásna a Vyšné Opátske. Veriaci vyrazili na púť zo svojich farností. Cestou sa pomodlili sv. ruženec a v lese, pri obraze  Panny Márie – Matky ustavičnej pomoci vzdali úctu našej nebeskej Matke spoločnou modlitbou a piesňou. Žiaci našej školy spolu s pánom učiteľom Pavlíkom tiež podporili mariánsku úctu piesňami  na jej oslavu. Záver púte nám spríjemnilo občerstvenie, ktoré pripravila mestská časť Košice-Krásna a Vyšné Opátske.

                Vďaka Nebeská Matka,  za krásne sviatočné popoludnie strávené s Tebou.