...A Slovo bolo u Boha... – Slovom o Tvojej láske 2015
 
(výtvarná časť súťaže)
 
Žiaci 1. – 5. ročníka našej školy sa zapojili do výtvarnej časti 
 
celoslovenskej súťaže ...A Slovo bolo u Boha... – Slovom o Tvojej láske 2015.
 
Naši žiaci zobrazili tieto témy:
 
1. Služobnica Pána - Panna Mária. Ako ja plním Božiu vôľu? (žiaci 1. A)
 
2. Misionári - poslovia Božieho slova a lásky vo svete, ich život a práca. (žiaci 5. roč.)
 
3. Štyri ročné obdobia v Božej prírode. (žiaci 1. B a 2., 3., 4. roč.)
 
Do konca školského roka sú práce našich žiakov vystavené v priestoroch
 
Spojenej školy Svätej rodiny v Bratislave, na Gercenovej ulici.