Hospodárenie " Človek a peniaze" &  Škola rodinných financií
 
Nadácia pre deti Slovenska organizovala v týchto dňoch na našej škole školenie akreditované 
 
MŠVVaŠ SR pod názvom „Človek a peniaze“ 
 
Školenia sa zúčastnili žiaci 8. a 9. ročníka.
 
Obsah tém:
 
  • odkiaľ prichádzajú peniaze
  • o vieme efektívne sporiť
  • investovanie
  • ochrana spotrebiteľa
 
Žiaci v rámci školenia  precvičovali modelové situácie. 
 
Peniaze, keď chýbajú, je to veľký problém. Keď ich máme, problémov  neubúda
 
Finančný trh patrí medzi najdynamickejšie sa rozvíjajúce oblasti ekonomiky. Sústavne sa na 
 
ňom objavujú nové a väčšinou komplikovanejšie produkty. Moderné komunikačné 
 
technológie ho robia dostupnejším a zároveň si vyžadujú vyššie znalosti. Jazyk finančného 
 
sveta je pre bežného človeka často nezrozumiteľný, no jazyk predajcov je veľmi príťažlivý a 
 
zjednodušujúci.
 
Jednoducho, bez dobrých znalostí a vedomostí o finančnom trhu a jeho tovaroch sa dnes 
 
ťažko dajú urobiť správne rozhodnutia. ŠKOLA RODINNÝCH FINANCIÍ chce všetkým, 
 
ktorí o to majú záujem, pomôcť získať správne vedomosti a znalosti, aby mohli robiť dobré 
 
rozhodnutia o svojich financiách, o svojom rodinnom či osobnom rozpočte.