Správy o činnosti pedagogických klubov 

 

Pedagogický klub – Čitateľská  gramotnosť

/public/files/PRJK/cg-1.sprava-o-cinnosti-klubu11.9.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-2.sprava-o-cinnosti-klubu25.9.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-3.sprava-o-cinnosti-klubu9.10.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-4.sprava-o-cinnosti-klubu23.10.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-5.sprava-o-cinnosti-klubu6.11.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-6.sprava-o-cinnosti-klubu13.11.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-7.sprava-o-cinnosti-klubu4.12.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-8.sprava-o-cinnosti-klubu18.12.2019.pdf

/public/files/PRJK/cg-9.sprava-o-cinnosti-klubu-cg-15.1.2020.pdf

/public/files/PRJK/cg-10.sprava-o-cinnosti-klubu-cg-29.01.2020.pdf

/public/files/PRJK/cg-11.sprava-o-cinnosti-klubu-12.2.2020.pdf

/public/files/PRJK/cg-12.sprava-o-cinnosti-klubu-26.2..2020.pdf

/public/files/PRJK/cg-13.sprava-o-cinnosti-klubu-11.3..2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-14.sprava-o-cinnosti-klubu-09.9.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-15.sprava-o-cinnosti-klubu-23.9.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-16.sprava-o-cinnosti-klubu-14.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-17.sprava-o-cinnosti-klubu-21.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-18.sprava-o-cinnosti-klubu-04.11.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-19.sprava-o-cinnosti-klubu-18.11.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-20.sprava-o-cinnosti-klubu-2.12.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/cg-21.sprava-o-cinnosti-klubu-09.12.2020.pdf

/public/files/spr22-33/cg-22.sprava-o-cinnosti-klubu-10.03.2021.pdf

/public/files/spr22-33/cg-23.sprava-o-cinnosti-klubu-24.03.2021.pdf

/public/files/spr22-33/cg-24.sprava-o-cinnosti-klubu-07.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/cg-25.sprava-o-cinnosti-klubu-14.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/cg-26.sprava-o-cinnosti-klubu-21.04.2021-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-27.sprava-o-cinnosti-klubu-28.04.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-28.sprava-o-cinnosti-klubu-05.05.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-29.sprava-o-cinnosti-klubu-12.05.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-30.sprava-o-cinnosti-klubu-19.05.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-31.sprava-o-cinnosti-klubu-26.05.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-32.sprava-o-cinnosti-klubu-09.06.2021-1-1-.pdf

/public/files/spr22-33/cg-33.sprava-o-cinnosti-klubu-16.06.2021-1-1-1-.pdf

/public/files/spr34-40/cg-34.sprava-o-cinnosti-klubu-08.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-35.sprava-o-cinnosti-klubu-22.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-36.sprava-o-cinnosti-klubu-29.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-37.sprava-o-cinnosti-klubu-06.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-38.sprava-o-cinnosti-klubu-13.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-39.sprava-o-cinnosti-klubu-20.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/cg-40.sprava-o-cinnosti-klubu-27.10.2021.pdf

 

Pedagogický klub – Matematická  gramotnosť

/public/files/PRJK/mg-1.sprava-o-cinnosti-klubu-11.9.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-2.sprava-o-cinnosti-klubu-25.9.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-3.sprava-o-cinnosti-klubu-09.10.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-4.sprava-o-cinnosti-klubu-23.10.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-5.sprava-o-cinnosti-klubu-6.11.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-6.sprava-o-cinnosti-klubu-13.11.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-7.sprava-o-cinnosti-klubu-4.12.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-8.sprava-o-cinnosti-klubu-18.12.2019.pdf

/public/files/PRJK/mg-9.sprava-o-cinnosti-klubu-15.01.2020.pdf

/public/files/PRJK/mg-10.sprava-o-cinnosti-klubu-29.01.2020.pdf

/public/files/PRJK/mg-11.sprava-o-cinnosti-klubu-12.02.2020.pdf

/public/files/PRJK/mg-12.sprava-o-cinnosti-klubu-26.02.2020.pdf

/public/files/PRJK/mg-13.sprava-o-cinnosti-klubu-11.03.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-14.sprava-o-cinnosti-klubu-09.09.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-15.sprava-o-cinnosti-klubu-23.09.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-16.sprava-o-cinnosti-klubu-14.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-17.sprava-o-cinnosti-klubu-21.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-18.sprava-o-cinnosti-klubu-4.11.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-19.sprava-o-cinnosti-klubu-18.11.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-20.sprava-o-cinnosti-klubu-02.12.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/mg-21.sprava-o-cinnosti-klubu-09.12.2020.pdf

/public/files/spr22-33/mg-22.sprava-o-cinnosti-klubu-10.03.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-23.sprava-o-cinnosti-klubu-24.03.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-24.sprava-o-cinnosti-klubu-07.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-25.sprava-o-cinnosti-klubu-14.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-26.sprava-o-cinnosti-klubu-21.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-27.sprava-o-cinnosti-klubu-28.04.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-28.sprava-o-cinnosti-klubu-05.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-29.sprava-o-cinnosti-klubu-12.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-30.sprava-o-cinnosti-klubu-19.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-31.sprava-o-cinnosti-klubu-26.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-32.sprava-o-cinnosti-klubu-09.06.2021.pdf

/public/files/spr22-33/mg-33.sprava-o-cinnosti-klubu-16.06.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-34.sprava-o-cinnosti-klubu-08.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-35.sprava-o-cinnosti-klubu-22.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-36.sprava-o-cinnosti-klubu-29.09.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-37.sprava-o-cinnosti-klubu-06.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-38.sprava-o-cinnosti-klubu-13.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-39.sprava-o-cinnosti-klubu-20.10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/mg-40.sprava-o-cinnosti-klubu-27.10.2021.pdf

 

Pedagogický klub – Prírodovedná  gramotnosť

/public/files/PRJK/pg-1.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-2.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-3.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-4.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-5.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-6.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-7.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-8.spravaocinnostiklubu.pdf

/public/files/PRJK/pg-9.klub-sprava-15.1.-2020.pdf

/public/files/PRJK/pg-10.klub-sprava-29.1.2020.pdf

/public/files/PRJK/pg-11.klub-sprava-12.2.2020.pdf

/public/files/PRJK/pg-12.klub-sprava-26.2.-2020.pdf

/public/files/PRJK/pg-13.klub-sprava-11.3.-2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-14.sprava-klubu-9.9.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-15.sprava-klubu-23.9.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-16.sprava-klubu-14.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-17.sprava-klubu-21.10.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-18.sprava-klubu-04.11.2020.pdf

/public/files/PRJK/pg-19.sprava-klubu-18.11.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-20.sprava-klubu-02.12.2020.pdf

/public/files/PRJKS2/pg-21.sprava-klubu-9.12.2020.pdf

/public/files/spr22-33/pg-22.sprava-klubu-10.3.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-23.sprava-klubu-24.3..pdf

/public/files/spr22-33/pg-24.sprava-klubu-7..4.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-25.sprava-klubu-14..4.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-26.sprava-klubu-21..4.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-27.sprava-klubu-28..4.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-28.sprava-klubu-05.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-29.sprava-klubu-12.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-30.sprava-klubu-19.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-31.sprava-klubu-26.05.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-32.sprava-klubu-9.6.2021.pdf

/public/files/spr22-33/pg-33.sprava-klubu-16.6.2021.pdf

/public/files/spr34-40/34.-sprava-klubu-pvg-8..9.2021.pdf

/public/files/spr34-40/35.-sprava-klubu-pvg-22.9.2021-4-.pdf

/public/files/spr34-40/36.-sprava-klubu-pvg-29..9.2021-3-.pdf

/public/files/spr34-40/37.-sprava-klubu-pvg-6.10.2021-3-kopia.pdf

/public/files/spr34-40/38.-sprava-klubu-pvg-13.10.2021-4-kopia.pdf

/public/files/spr34-40/39.-sprava-klubu-pvg-20..10.2021.pdf

/public/files/spr34-40/40.-sprava-klubu-pvg-27..10.2021-kopia.pdf