Správy o činnosti pedagogických klubov 

 

Pedagogický klub – Čitateľská  gramotnosť

/public/files/PRJK/cg-1.sprava-o-cinnosti-klubu11.9.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-2.sprava-o-cinnosti-klubu25.9.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-3.sprava-o-cinnosti-klubu9.10.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-4.sprava-o-cinnosti-klubu23.10.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-5.sprava-o-cinnosti-klubu6.11.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-6.sprava-o-cinnosti-klubu13.11.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-7.sprava-o-cinnosti-klubu4.12.2019.doc

/public/files/PRJK/cg-8.sprava-o-cinnosti-klubu18.12.2019.doc

/public/files/PRJK/9.sprava-o-cinnosti-klubu-cg-15.1.2020.doc

/public/files/PRJK/10.sprava-o-cinnosti-klubu-cg-29.01.2020.doc

 

Pedagogický klub – Matematická  gramotnosť

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-11.9.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-25.9.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-09.10.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-23.10.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-6.11.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-13.11.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-4.12.2019.doc

/public/files/PRJK/mg-sprava-o-cinnosti-klubu-18.12.2019.doc

/public/files/PRJK/sprava-o-cinnosti-klubu-15.01.2020.doc

/public/files/PRJK/sprava-o-cinnosti-klubu-29.01.2020.doc

 

Pedagogický klub – Prírodovedná  gramotnosť

/public/files/PRJK/pg-1.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-2.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-3.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-4.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-5.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-6.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-7.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/pg-8.spravaocinnostiklubu.doc

/public/files/PRJK/9.sprava-o-cinnosti-klubu.doc

/public/files/PRJK/10.sprava-o-cinnosti-klubu.doc