VO- Spotrebný tovar

/public/files/vo/objednavka-spotrebny-tovar.pdf

/public/files/vo/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-spotrebny-tovar.odt

/public/files/vo/2.-navrh-na-plnenie-kriterii-spotrebny-tovar.ods

 

VO Dodávky zemného plynu - ZRUŠENÉ

/public/files/vo/cestne-vyhlasenie-plyn.odt

/public/files/vo/cestne-vyhlasenie-uchadzaca-plyn.odt

/public/files/vo/navrh-cenovej-ponuky-pre-dodavku-zemneho-plynu.ods

/public/files/vo/sutazne-podklady-plyn.odt

 

VO - Podpora interaktívneho vyučovania v práci učiteľa pre primárne vzdelávanie

/public/files/vo/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-podpora-interaktivneho-vyucovania.odt

/public/files/vo/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii.ods

/public/files/vo/3.-navrh-zmluvy-podpora-interaktivneho-vyucovania.odt

 

VO - učebné pomôcky - splývavé čítanie Sfumato

/public/files/vo/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-sfumato.odt

/public/files/vo/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii.ods

/public/files/zmluvy/objednavka.pdf

 

VO - Učebné pomôcky - čitateľská a matematická gramotnosť

/public/files/zmluvy/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-citatelska-a-matematicka-gramotnostcm2.odt

/public/files/zmluvy/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriteriicm2.ods

/public/files/zmluvy/3.-navrh-zmluvycm2.odt

/public/files/zmluvy/kupna-zmluva.pdf

 

VO - Literárne pomôcky

/public/files/zmluvy/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-literarne-pomockylit2.odt

/public/files/zmluvy/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriteriilit2.ods

/public/files/zmluvy/3.-navrh-zmluvy-literarne-pomockylit2.odt

/public/files/vo/kupna-zmluva.pdf

/public/files/vo/dodatok-c.1-ku-kupnej-zmluve.pdf

/public/files/vo/dodatok-c.-2-ku-kupnej-zmluve.pdf

 

VO - Podpora interaktívneho vyučovania v práci učiteľa

1. /public/files/zmluvy/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-podpora-interaktivneho-vyucovania.odt

2. /public/files/zmluvy/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriteriiint.ods

3. /public/files/zmluvy/3.-navrh-zmluvy-podpora-interaktivneho-vyucovania.odt

 

VO - Učebné pomôcky - čitateľská a matematická gramotnosť - ZRUŠENÉ

1. /public/files/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-cmg.pdf

2. /public/files/2.-priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii-cmg.ods

3. /public/files/3.-navrh-zmluvy-cmg.odt

 

VO - Spotrebný tovar

1.  /public/files/vo/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-spotrebny-tovar.odt

2.  /public/files/vo/2.-navrh-na-plnenie-kriterii-spotrebny-tovar.ods

 

VO - Učebné pomôcky - prírodovedná gramotnosť č. 2

1.  /public/files/vo/1.-vyzva-na-predlozenie-cp-prirodovedna-gramotnost-c.-2.odt

2.  /public/files/vo/2.-navrh-na-plnenie-kriterii-prirodovedna-gramotnost.odt

3. /public/files/zmluvy/objednavkapg.pdf

 

VO - Dodávka zemného plynu

1. /public/files/sutazne-podklady-plyn.odt

2. /public/files/navrh-cenovej-ponuky-pre-dodavku-zemneho-plynu.ods

3. /public/files/cestne-vyhlasenie.odt

4. /public/files/cestne-vyhlasenie-uchadzaca.odt

 

VO - Literárne pomôcky - ZRUŠENÉ

1 .  Vyzva-na-predlozenie-cp-ucebne-pomocky lg.odt

2.   Priloha-c.1-navrh-na-plnenie-kriterii lg.ods

3.   Navrh-zmluvy-literarne-pomocky lg.odt

 

VO - Učebné pomôcky na rozvoj logického myslenia v čitateľskej a matematickej gramotnosti

1. Výzva na predloženie CP UP.odt

2. Návrh na plnenie kritérií.odt

   3. Objednavka-up-na-rozvoj-logickeho-myslenia.pdf

 

VO - Učebné pomôcky - prírodovedná gramotnosť č.1

1. Výzva-na-predloženie-cp-up-prírodovedná-gramotnosť-1.odt

2. Návrh-na-plnenie-kritérii.odt

3. Objednavka-up-prirodovedna-gramotnost-c.1.pdf

 

VO- Učebné pomôcky IKT

1. Výzva-na-predloženie-cp-ikt.odt

2. Návrh-na-plnenie-kritérii-ikt.ods

3. Návrh-zmluvy-ikt.odt