Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024:

 

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

 

Termín podávania žiadosti: 02. 05. 2023 – 12. 05. 2023

 

od 8,00 hod. do 15,00 hod

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školywww.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.