Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2020/2021:

 

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

 

Termín podávania žiadosti:

09. 03. 2020 – 20. 03. 2020

od 8,00 hod. do 15,00 hod

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ

Kritéria na prijatie

sú zverejnené na internetovej stránke školy:

www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.