Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina,

Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023:

 

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

 

Termín podávania žiadosti: 14. 03. 2022 – 31. 03. 2022

 

od 8,00 hod. do 15,00 hod

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školywww.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.