Od 14. 5 do 25. 5 sa naši predškoláci zúčastnili predplaveckého kurzu v mestskej plavárni v Košiciach. Pod dozorom skúsenej lektorky postupne prekonali prvý strach a obavy z vody a na plávanie sa tešili. Naučili sa potápať, správny zoskok do vody, plávanie s doskou a odvážnejší aj bez nej.

Tento výcvik odporúčame všetkým predškolákom. Snáď sme v deťoch vzbudili túžbu naučiť sa plávať a mať radosť z vodných radovánok.