Základná škola s materskou školou
sv. Marka Križina
Rehoľná 2, 040 18 Košice-Krásna

OZNAM

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice – Krásna

oznamuje miesto a termín podávania žiadosti na prijatie dieťaťa

na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2018/2019:

Miesto podávania žiadosti: riaditeľstvo školy

Termín podávania žiadosti: 2. 5. 2018 – 10. 5. 2018 

od 8,00 hod. do 15,00 hod

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a Kritéria na prijatie sú zverejnené

na internetovej stránke školy: www.skolakrasnakosice.sk

v časti Materská škola.

                                                                                   PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                          riaditeľka školy