Vážení rodičia,

Na základe odporúčania RUVZ so sídlom v Košiciach, odporúčania Bezpečnostnej rady okresu Košice a odporúčania Krízového štábu mesta Košice sa na území mesta Košice neobnovuje prevádzka škôl a školských zariadení.

Na základe uvedených odporúčaní nebude v prevádzke Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina s výnimkou materskej školy pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva. Školská kuchyňa zabezpečuje stravu ako doteraz.

Vyučovanie dištančnou formou žiakov 1. a 2. stupňa a deti materskej školy prebieha ako doposiaľ až do odvolania.

Verím, že prijaté opatrenia zlepšia pandemickú situáciu v meste Košice a deti a žiaci prejdú na prezenčnú formu vyučovania.

 

                                                                                               PaedDr. Veronika BECOVÁ

                                                                                                       riaditeľka školy