Cielom bude rozvoj hrubej motoriky, koordinacie rovnovahy.
Rozvoj pohybovej pamäte.
Vytvorenie pozitivneho vztahu k pohybu a sportu.
 
Mgr.Silvia Sladíková