• práca s rozličnými materiálmi a výtvarnými technikami
  • Kreslenie,maľovanie, vytváranie koláží, práca s textilom, vlnou, používanie netradičných výtvarných techník
  • práce tematicky korešpondujú s ročnými obdobiami
  • využíva sa odpadový materiál, pričom sa uplatňujú prvky environmentálnej výchovy