Cieľ: Športovými aktivitami podporiť záujem o pohybové a športové aktivity a zdravý životný štýl.

Aktivity:

  • Turistika

  • Atletika

  • Hry (loptové, pohybové, ...)

  • Stolný tenis, badminton ...

  • Rytmická gymnastika, tanec ...

  • Posilňovanie