Mgr. Mária SARKOVÁ, Mgr. Marek BEREGSÁSZI

  • tradičná i netradičná matematika a slovenčina
  • zaujímavé úlohy
  • utvrdenie a precvičenie vedomostí zo školy
  • pomoc deťom, ktoré majú problémy v týchto predmetoch
  • príprava žiakov na Testovanie deviatakov a na prijímacie pohovory