Je určený pre chlapcov - futbalistov hrajúcich v našom futbalovom klube FK Krásna.

Zimná prestávka je dlhááá a tak je streda od 16:00 do 18:00

príjemným spestrením dlhých zimných večerov.

Mgr. Marek Beregsászi