Je určený pre chlapcov aj dievčatá - futbalistov hrajúcich v našom futbalovom klube FK Krásna.

Zimná prestávka je dlhááá a tak je štvrtok medzi 15:35 a 17:35

príjemným spestrením dlhých zimných večerov.

Mgr. Marek Beregsászi