Mgr. Svetozár Pavlík 

  • teória
  • nácvik a hra na bicie nástroje
  • nácvik a hra na gitaru
  • nácvik a hra na klávesy
  • spev s kapelou
  • tvorba repertoáru kapely
  • vystúpenia kapely na školských akciách
  • manipulácia s audiotechnikou