O čo ide?

Spevom jednoduchých náboženských

piesní a hrami radostne

kráčať s priateľmi po ceste k Bohu.

 

Kde?

V triede 2. ročníka našej školy.

 

Kedy?

Vždy v utorok od 15:30 hod.

+ na večernej sv. omši v miestnom kostole.

 

Kto?

Žiaci z našej školy a farnosti

(vítaní sú aj ich rodičia).