ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA

2023/2024

 

Predsedníčka: Natália Matoňaková (9.ročník)

 

Zástupcovia a zástupkyne za jednotlivé triedy:

9. ročník:                    Miriam Filakovská

8. ročník:                    Alexandra Hégerová

                                    Tomáš Sukop,

                                    Tamara Angyalová

7. ročník:                    Martina Petrová

                                    Rastislav Odermarský

6. ročník:                    Nela Matvijová

                                    Alexandra Majorošová

                                    Liana Takáčová

                                    Ján Macák

5. ročník:                    Tobias Filakovský

                                    Sofia Sladíková

                                    Dávid Nosáľ

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zloženie ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY v šk. roku 2022/2023

(streda od 13:35)

 

5.A Markus Fančovič, Adam Kačkoš
5.B Maxim Pariľák, Ján Macák
6. roč. Alex Čuri, Gabriela Džubiková
7.A Alexandra Hégerová, Barbora Čorovčáková
7.B Tomáš Sukop, Jakub Žitňanský
8. roč. Natália Matoňáková, Ladislav Takáč
9.A Miriam Čontošová, Barbora Horváthová

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zloženie ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY v šk. roku 2019/2020

 

IX. ročník – Marianna VARGOVÁ (predseda), Viktor PARIĽAK

VIII. ročník –Tomáš MIHALIK (podpredseda), Tomáš FIGURA

VII. ročník – Rebeka OBŠITOŠOVÁ, Peter VÍZNER

VI. A – Aneta TAKÁČOVÁ, Zuzana BARTOVÁ

VI.B – Barbora HORVÁTHOVÁ, Michal ZEHER

V. ročník – Dávid ZAMBA, Terézia OGURČÁKOVÁ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 25.10.2016 sa na našej škole uskutočnilo historicky prvé zasadnutie nášho Žiackeho parlamentu. Jeho poslaním je prispievať k zlepšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu, prezentovať záujmy žiakov, podieľať sa na organizovaní školských podujatí a zapájať svojich spolužiakov do ich prípravy, napomáhať eliminácii nevhodného správania žiakov a prispievať k vytváraniu dobrého mena školy. Žiacky parlament tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi.

V prítomnosti našej pani riaditeľky ako čestnej predsedníčky Žiackeho parlamentu a pani učiteľky Timkovej ako jeho koordinátorky sme schválili štatút Žiackeho parlamentu a zvolili si  predsedníctvo.

Zloženie 1. Žiackeho parlametu:

Veronika Vargová  (9. ročník) - predsedníčka

Ivana Timková (9.roč.) - podpredsedníčka

Filip Varga (8.roč.) - zapisovateľ

Lukáš Poprocký (8.roč.)

Patrícia Gordoňová (7.roč.)

Michal Varga (7.roč.)

Anna Demková (6.roč.)

Jakub Varga (6.roč.)

Tomáš Figura (5.roč.)

Sofia Jurčová (5.roč.)

Ema Matvijová (4.roč.)

Sofia Nemcová  (4.roč.)

 

 

Štatút Žiackeho parlamentu

Dokumenty:
Deň komplimentov (10.89 KB | DOCX)