Aj v tomto školskom roku si jednotlivé triedy zvolili svojich patrónov,

ktorých život chcú počas roka spoznávať a ich príklad nasledovať:

 

1.B  - sv. Fatimské deti

1.A   - sv. Fatimské deti

2.A  - sv. František z Assisi

2.B  - sv. Bernadeta

3.B - sv. Tarzícius

3.A  - sv. Dominik Savio

4.A - sv. Ján Pavol II.

4.B - sv. Ján Bosco

5.A - bl. Pavol Gojdič

5.B - sv. Ján Bosco

6. roč. - sv. Charbel, bl. Chiara Luce

7.A - sv. Anton Paduánsky

7.B - bl. Alexia

8. roč. - sv. Kunigunda

9.A - sv. Lucia