V. ročník
Hygienické vrecúško (uterák, hygienické vreckovky, mydlo, toaletný papier) 
Prezuvky s bielou podrážkou 
Úbor na telesnú a športovú výchovu (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv 
 s bielou podrážkou) 
Žiacka knižka 
ANJ – zošit 544 
SJL – zošity 2× 544e, 1× 540e
KNB – zošit 544 
MAT – zošit 440 
DEJ – zošit 544 
GEG – zošit 544 
OBN – zošit 544 
BIO – zošit 440 
HUV – notový zošit 
VYV – temperové farby, vodové f., tuš, plochý a guľatý štetec/tenký a hrubší/, disperzné 
lepidlo, redisové pero, modelovacia hlina/terakota/, nožnice, drievko, suchý 
a mastný pastel, uhlík, rudka, výkresy A4 -20ks, A3- 15ks, nádobku na vodu, 
slovníček 
 
VI. ročník
Hygienické vrecúško (uterák, hygienické vreckovky, mydlo, toaletný papier) 
Prezuvky s bielou podrážkou 
Úbor na telesnú a športovú výchovu (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv
 s bielou podrážkou) 
Žiacka knižka 
ANJ – zošit 544 
RUJ – zošit 544 
FYZ – zošit 440 
SJL – zošity 564, 544, 644, 464, 624 
KNB – zošit 544 
MAT – zošit 440 
DEJ – zošit 544 
GEG – zošit 544 
OBN – zošit 1× 544e, 1x 540e
BIO – zošit 440 
HUV – notový zošit 
VYV – temperové farby, vodové f., tuš, plochý a guľatý štetec/tenký a hrubší/, disperzné 
lepidlo, redisové pero, modelovacia hlina/terakota/, nožnice, farebný papier, 
drievko, suchý a mastný pastel, uhlík, rudka, výkresy A4 -20ks, A3- 15ks, nádobku 
na vodu , slovníček
 
VII. ročník
Hygienické vrecúško (uterák, hygienické vreckovky, mydlo, toaletný papier) 
Prezuvky s bielou podrážkou 
Úbor na telesnú a športovú výchovu (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv 
 s bielou podrážkou) 
Žiacka knižka 
ANJ – zošit 544 
NEJ – zošit 544 
FYZ – zošit 440 
SJL – zošity 564, 544, 
KNB – zošit 544 
MAT – zošit 440 
DEJ – zošit 544 
GEG – zošit 544 
CHE – zošit 440 , zošit A-4 440, biely pracovný plášť do laboratória 
OBN – zošit 1× 544e, 1x 540e 
BIO – zošit 540 
HUV – notový zošit 
SEE – zošit 510 
VYV – temperové farby, vodové f., tuš, plochý a guľatý štetec/tenký a hrubší/, disperzné 
 lepidlo, redisové pero, modelovacia hlina/terakota/, nožnice, farebný papier, 
 drievko, suchý a mastný pastel, uhlík, rudka, výkresy A4 -20ks, A3- 15ks, nádobku 
 na vodu , slovníček 
 
VIII. ročník
Hygienické vrecúško (uterák, hygienické vreckovky, mydlo, toaletný papier) 
Prezuvky s bielou podrážkou 
Úbor na telesnú a športovú výchovu (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv 
 s bielou podrážkou) 
Žiacka knižka 
ANJ – zošit 544 
RUJ – zošit 544 
FYZ – zošit 440 
SJL – zošity 1× 544e, 1x 540e 
KNB – zošit 544 
MAT – zošit 440 
DEJ – zošit 544 
GEG – zošit 544 
OBN – zošit 1× 544e, 1x 540e 
BIO – zošit 540 
SEE – zošit 510 
CHE – zošit 440 zošit A-4 440, biely pracovný plášť do laboratória VUM – temperové farby, vodové f., tuš, plochý a guľatý štetec/tenký a hrubší/, disperzné 
 lepidlo, redisové pero, modelovacia hlina/terakota/, nožnice, farebný papier, 
 drievko, suchý a mastný pastel, uhlík, rudka, výkresy A4 -20ks, A3- 15ks, nádobku 
 na vodu, slovníček, 
 
IX. ročník
Hygienické vrecúško (uterák, hygienické vreckovky, mydlo, toaletný papier) 
Prezuvky s bielou podrážkou 
Úbor na telesnú a športovú výchovu (tepláková súprava, tričko, ponožky, športová obuv 
 s bielou podrážkou) 
Žiacka knižka 
ANJ – zošit 544 
RUJ – zošit 544 
FYZ – zošit 440 
SJL – zošit 464 
KNB – zošit 544 
MAT – zošit 440 
DEJ – zošit 544 
GEG – zošit 544 
OBN – zošit 1× 544e, 1x 540e
BIO – zošit 540 
CHE – zošit 440 zošit A-4 440, biely pracovný plášť do laboratória 
TEH – zošit 510 
 
IX. B doplnené o:
ILS – zošit 540 
HUV – notový zošit 
VYV – temperové farby, vodové f., tuš, plochý a guľatý štetec/tenký a hrubší/, disperzné 
 lepidlo, redisové pero, modelovacia hlina/terakota/, nožnice, farebný papier, 
 drievko, suchý a mastný pastel, uhlík, rudka, výkresy A4 -20ks, A3- 15ks, nádobku 
 na vodu, slovníček