Umiestnenie žiakov na súťažiach 2022/2023

 

Mária Amália Pavlíková

1. miesto Celoslovenské kolo v prednese kresťanskej poézie a  pózy

1. miesto Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy A slov bolo u Boha 5-6 ročník

1. miesto Okresné kolo dejepisná olympiáda

1. miesto Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín II. kategória

2. miesto Okresné kolo Biblickej olympiády

Strieborné pásmo – Pieseň pre sv. Otca

3. miesto Okresné kolo Slávik Slovenska

Veronika Vargová          

1. miesto Okresné kolo Olympiáda anglický jazyk

Katarína Chovanová       

Zlaté pásmo – Pieseň pre sv. Otca

1. miesto Okresné kolo Slávik Slovenska

Lukáš Marcin doprovod na akordeóne

Sofia Sladíková                Zlaté pásmo – Dominikova vianočná pieseň

Linda Labašová                Zlaté pásmo – Dominikova vianočná pieseň

Terézia Ogurčáková       

2. miesto Okresné kolo Biblickej olympiády

2. miesto Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín III. kategória

3. miesto Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy A slov bolo u Boha 7-9 ročník

Tatiana Galdunová          2. miesto Okresné kolo Biblickej olympiády

Zoja Lacková                  2. miesto Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín I. kategória

Nela Matvijová                2. miesto Okresné kolo geografická olympiáda

Zuzana Mišenčíková        3. miesto Krajské kolo v prednese kresťanskej poézie a prózy A slov bolo u Boha 1-2 ročník

Natália Fedorová             3. miesto Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín I. kategória

Alexandra Anna Ducárová        3. miesto Okresné kolo Slávik Slovenska

 

Okresné kolo v malom futbale    2. miesto ( Alexander Takáč, Dávid Nemec, Dávid MartončíkAdam Kačkoš, Samuel Sladík, Filip Takáč, Timotej Dinis, Rastislav Odermarský)

 

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov 3. miesto (Dávid Hybben, Alexander Takáč, Dávid Martončík)

 

Okresné kolo v stolnom tenise dievčat  3. miesto (Lívia Ivánová, Miriam Čontošová, Tajána Šípková)

 

Okresné kolo v atletike dievčat – 1. miesto (Mária Krivdová, Ema Gromusová, Nina Vargová, Lenka Poprocká, Klára Andiľová, Lívia Ivánová) 

 

Jednotlivkyne                 - Mária Krivdová          1. miesto vrh guľou

                                                                              1. miesto štafeta 4x60 m

                                                                              2. miesto beh na 60 m

                                          - Ema Gromusová  1. miesto štafeta 4x60 m

                                                                               2. miesto hod vortexom

                                          - Nina Vargová       1. miesto štafeta 4x60 m

                                                                                 3. miesto skok do výšky

                                          - Lenka Poprocká    1. miesto štafeta 4x60 m

                                          - Klára Andiľová     1. miesto beh na 800 m

                                          - Lívia Ivánová        3. miesto vrh guľou 

 

Okresné kolo v atletike chlapcov – 2. miesto (Marek Tomko, Daniel Truhan, Štefan Kravčák, Oliver Gazdík, Martin Lacko, Dávid Zamba) 

 

Jednotlivci                      

Marek Tomko         

1. miesto beh na 60 m

1. miesto štafeta 4x60 m

3. miesto - beh na 800 m

Daniel Truhan      

1. miesto - štafeta 4x60 m

2. miesto - beh na 800 m

3. miesto - vrh guľou

Štefan Kravčák          

1. miesto - štafeta 4x60 m

3. miesto - beh na 60 m

Oliver Gazdík           

1. miesto - štafeta 4x60 m

3. miesto - hod vortexom

 

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach 2021/2022

 

 Alexander Takáč               1. miesto okresné kolo II. kategória poézia

                                          2. miesto krajské kolo II. kategória poézia

Filip Fedor                         2. miesto okresné kolo I. kategória próza

                                          3. miesto krajské kolo I. kategória próza

Matúš Michalanský             2. miesto okresné kolo I. kategória poézia

  Terézia Ogurčáková          3. miesto okresné kolo III. kategória poézia

Anna Mária Pavlíková         3. miesto okresné kolo III. kategória próza

                                            3. miesto okresné kolo olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Lívia Ivanová, Miriam Čontošová, Tajana Šipková – 2. miesto v okresnom kole v stolnom tenise

Peter Vízner, Alexander Takáč, Dávid Hybben – 2. miesto v okresnom kole v stolnom tenise.

Maxim Pariľák, Alex Bača, Richard Matis, Michal Handza, Ema Pellová, Anna Kolcunová, Filip Fedor, Matej Ogurčák,

Leonard Mátray, Gregor Jobbágy – 3. miesto okresné kolo McDonalds Cup

Alexander Takáč, Dávid Nemec, Filip Takáč, Dávid Martončík, Samuel Sladík, Matúš Maďar, Rastislav Odermarský,

Adam Kačkoš, Adrián Gejguš – 3. miesto v okresnom kole v malom futbale                           

Ema Matvijová, Anna Mária Pavlíková, Miriam Čontošová – 1. miesto OK biblická olympiáda

Tomáš Figura - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia

                         2. miesto Krajské kolo Jazykový kvet – prednes v anglickom jazyku

Terézia Ogurčáková - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia

Matúš Michalanský - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – próza

 

Umiestnenie žiakov na súťažiach 2020/2021

 

Ema Matvijová, Anna Mária Pavlíková, Miriam Čontošová – 1. miesto OK biblická olympiáda

Tomáš Figura - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia

2. miesto Krajské kolo Jazykový kvet – prednes v anglickom jazyku

Terézia Ogurčáková - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – poézia

Matúš Michalanský - 2. miesto OK HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – próza

 

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2019/2020

 

Katarína Kliková – 3. miesto Okresné kolo  Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Radoslav Figura, Dávid Súkop, Viktor Pariľák – 3. miesto Okresné kolo v cezpoľnom behu družstiev

Radoslav Figura – 3. miesto Okresné kolo v cezpoľnom behu individuálne

 

 

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2018/2019

 

Dávid Fekete                          1. miesto OK stolný tenis

                                               1. miesto OK beh na 60 m

                                               2. miesto OK beh na 300 m

                                               2. miesto OK štafeta 4x60 m

                                               3. miesto OK vo volejbale

 

Tomáš Figura                        1. miesto OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória, poézia

                                               3. miesto KK Hviezdoslavov Kubín III. kategória, poézia

                                               2. miesto OK štafeta 4x60 m

                                               3. miesto OK vo volejbale

 

Anna Mária Pavlíková            1. miesto OK dejepisná olympiáda

                                               1. miesto OK biblická olympiáda

     2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín II. kategória próza

 

 

Tomáš Takáč                          1. miesto OK stolný tenis

                                               3. miesto OK vo volejbale

 

Michal Varga                          1. miesto OK stolný tenis

                                               3. miesto OK vo volejbale

 

Lukáš Radomský               1. miesto OK stolný tenis

                                           3. miesto OK vo volejbale

 

Alexandra Anna Ducárová         1. miesto OK Slávik Slovenska

 

Samuel Kocúr                         2. miesto OK štafeta 4x60 m

                                                3 miesto OK beh na 60 m

 

Tomáš Mihálik                        2. miesto OK cezpoľný beh

                                               3. miesto OK vo volejbale

 

Terézia Ogurčáková           2. miesto OK Hviezdoslavov Kubín I. kategória poézia

 

Klára Genčúrová               1. miesto OK biblická olympiáda

3. miesto OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória próza

 

Tomáš Marcin                    2. miesto OK cezpoľný beh

 

Ema Matvijová                   1. miesto OK biblická olympiáda

 

Daniel Truhan                    2. miesto OK cezpoľný beh

 

Sofia Nemcová                   2. miesto OK cezpoľný beh

 

Saskia Harčová                   2. miesto OK cezpoľný beh

 

Lea Ducárová                     2. miesto OK cezpoľný beh

 

Viktor Pariľák                     2 miesto OK štafeta 4x60 m

 

Martin Lacko                      3. miesto OK v pytagoriáde

 

Kristián Oberle                  3. miesto OK vo volejbale

 

Radovan Figura                  3. miesto OK vo volejbale

 

Milan Németh                   3. miesto OK vo volejbale

 

2. miesto v OK McDonalds Cup – Lucia Žiaková, Simona Bartová, Sofia Okošová, Peter Žiak, Richard Bodnár, Adrián Gejguš, Štefan Kravčák, Tadeáš Jobbágy, Dávid Zamba

 

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2017/2018

 

Patrik Timko              1 miesto v OK vo volejbale

                                  2 miesto v OK v atletike štafeta 4 x 60m

                                  3 miesto v OK biblickej olympiáde

                                  3 miesto v OK cezpoľný beh družstiev

                                  3 miesto v OK stolný tenis družstiev

                                  9 miesto v Regionálnom kole a 30 miesto na Celoslovenskom kole v IQ olympiáde

Lukáš Poprocký         1 miesto v OK vo volejbale

                                   2 miesto v OK v atletike beh na 1000m

                                   2 miesto v OK v atletike štafeta 4 x 60m

       3 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

Michal Varga             1 miesto v OK vo volejbale

                                   3 miesto v OK stolný tenis družstiev

Tomáš Takáč              1 miesto v OK vo volejbale

                                   3 miesto v OK stolný tenis družstiev

Lukáš Radomský        1 miesto v OK vo volejbale

                                   3 miesto v OK stolný tenis družstiev

Dávid Fekete              1 miesto v OK vo volejbale

                                   2 miesto v OK v atletike štafeta 4 x 60m

Samuel Iván               1 miesto v OK vo volejbale

Kristián Zeher            1 miesto v OK vo volejbale

Samuel Kocúr            2 miesto v OK cezpoľný beh družstiev

                                   2 miesto v OK v atletike štafeta 4 x 60m

                                   3 miesto v OK v malom futbale

Klára Genčúrová        2 miesto v OK Slávik Slovenska III. kategória

                                   3 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

                                   3 miesto v OK biblickej olympiády

Tomáš Mihálik           2 miesto v OK cezpoľný beh družstiev

                                    3 miesto v OK v malom futbale

Tomáš Marcin            2 miesto v OK cezpoľný beh družstiev

                                   3 miesto v OK v malom futbale

Daniel Truhan            3 miesto v OK v malom futbale

                                   3 miesto v OK McDonald Cup

Oliver Gazdík             3 miesto v OK v malom futbale

                                   3 miesto v OK McDonald Cup

Lukáš Marcin             zlaté pásmo v súťaži Dominikova vianočná pieseň

                                   2 miesto v OK Slávik Slovenska II. kategória

                                   strieborné pásmo v súťaži Pieseň pre sv. otca I. kategória

Amália Mária             zlaté pásmo v súťaži Dominikova vianočná pieseň

Pavlíková                   strieborné pásmo v súťaži Pieseň pre sv. otca I. kategória

                                   bronzové pásmo v súťaži Pieseň pre sv. otca IV. kategória

Anna Mária                3 miesto v OK biblickej olympiády

Pavlíková                   bronzové pásmo v súťaži Pieseň pre sv. otca IV. kategória

Juraj Fecko                 3 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

                                   3 miesto v OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória poézia

Terézia Ogurčáková   2 miesto v OK Hviezdoslavov Kubín I. kategória poézia

Tomáš Figura             2 miesto v OK Hviezdoslavov Kubín II. kategória poézia

 

 

 

2 miesto v OK vo volejbale žiačok – Radka Korinková, Patrícia Gordoňová, N. Andóová,

                                    Jana Longauerová, Anna Jurčová, S. Szabóová, D.                   

                                    Ivánová, Soňa Kažimírová

Alexandra Anna Ducárová a Viktória Helena Ducárová - strieborné pásmo v súťaži Dominikova vianočná pieseň duo

 

Lea Ducárová                            3 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

Svetozár Andrej Pavlík              3. miesto v OK Hviezdoslavov Kubín I. kategória próza                                         

3. miesto v OK v malom futbale – Jakub Varga, Jaroslav Pancurák, Adam Kiš, Dávid Matis

 

3. miesto v OK McDonalds Cup – Lívia Ivánová, Lenka Poprocká, Michal Zeher, Martin Lacko, Tadeáš Jobbágy, Štefan Kravčák

 

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2016/2017

 

Veronika Vargová      1 miesto v OK a 4 miesto v KK dejepisnej olympiády

                                   2 miesto v OK biblickej olympiády

                                   3 miesto v OK vo volejbale

 

Ivana Timková           2 miesto v OK slovenského jazyka

                                   2 miesto v OK biblickej olympiády

                                   2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

 

Lukáš Poprocký         2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

                                   3 miesto v OK cezpoľný beh individuálne

Filip Jurčo                  2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

Filip Gordoň               2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

Diana Nagyová Salóciová

                                   2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

                                   3 miesto v OK vo volejbale

Patrícia Gordoňová    2 miesto v OK cezpoľný beh družstvo

Michal Varga             2 miesto v OK biblickej olympiády

Terézia Ogurčáková   2 miesto v speváck súťaži Dominikova vianočná pieseň 1 kategória sólo

 

Anna Mária Pavlíková

                                   3 miesto v OK Hviezdoslavov Kubín I. kategória próza

                                   3 miesto v súťaži A slovo bolo u Boha kategória poézia

Juraj Fecko                 3 miesto v OK Hviezdoslavov Kubín III. kategória próza

                                   3 miesto v súťaži A slovo bolo u Boha kategória próza

Alexandra Anna Ducárová

                                   3 miesto v OK Slávik Slovenska

                                   2 miesto v speváck súťaži Dominikova vianočná pieseň 3 kategória duo

Viktória Helena Ducárová

                                   2 miesto v speváck súťaži Dominikova vianočná pieseň 3 kategória duo

Barbora Horváthová   doprovod na akordeóne

Katarína Bednáriková

                                   3 miesto v OK vo volejbale

Angelika Pelegrínová 3 miesto v OK vo volejbale

Anna Jurčová             3 miesto v OK vo volejbale

Jana Longauerová      3 miesto v OK vo volejbale

Radka Korinková       3 miesto v OK vo volejbale

Patrik Timko              5 miesto v Regionálnom kole s postupom na Celoslovenské kolo v IQ olympiáde

                                  

Umiestnenia žiakov na súťažiach 2015/2016

Ivana Timková -         1 miesto v Biblickej olympiáde

                                    2 miesto Literárne Košice Jána Štiavnického

                                    2 miesto OK v cezpoľnom behu

                                    2 miesto OK v atletike štafete 4x60 m

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

Benjamín Király -      2 miesto OK v atletike štafete 4x60 m

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

                                   3 miesto OK vo volejbale

                                   3 miesto OK v atletike beh na 60 m

Alexandra Anna Ducárová -   1 miesto OK Slávik Slovenska a 3 miesto KK tej istej súťaži                                        

                                               1 miesto Dominikova vianočná pieseň sólo

                                               2 miesto tej istej súťaži duo

Diana Nagyová – Salóciová   3 miesto KK v súťaži A slovo bolo u Boha poézia

                                               3 miesto OK v cezpoľnom behu individuálne

                                               3 miesto OK tej istej súťaži družstvo

Michaela Čontošová   1 miesto OK v Dejepisnej olympiáde kat C

                                   1 miesto v Biblickej olympiáde

                                   2 miesto v OK Slovenský jazyk a literatúre

Zuzana Puliková-Hrehová     1 miesto v Biblickej olympiáde

                                               Zlaté pásmo v súťaži pieseň pre sv. Otca duo

Strieborné pásmo v tej istej súťaži sólo

Adrián Mrázko           2 miesto OK v atletike štafeta 4x60 m

                                   3 miesto OK vo volejbale

                                   3 miesto OK v atletike beh na 300 m

František Peterčák      2 miesto OK v atletike štafeta 4x60 m

                                   2 miesto OK v atletike vrh guľou

                                   3 miesto OK vo volejbale

Patrik Timko              2 miesto OK v cezpoľnom behu

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

                                   3 miesto OK v dejepisnej olympiáde

Antónia Nagyová       Zlaté pásmo v súťaži pieseň pre sv. Otca duo

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

                                   doprovod na akordeóne v súťaži Slávik Slovenska

Samuel Kocúr            1 miesto OK Slávik Slovenska a 2 miesto KK tej istej súťaži

Juraj Fecko                 3 miesto KK v súťaži A slovo bolo u Boha

                                   2 miesto OK v cezpoľnom behu

Laura Longauerová    1 miesto OK v atletike beh na 800 m

                                   2 miesto OK v atletike štafeta 4x60m

Michal Varga             2 miesto OK v dejepisnej olympiáde

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

Lukáš Poprocký         2 miesto OK v cezpoľnom behu

                                   3 miesto OK vo volejbale

Veronika Vargová      2 miesto OK v dejepisnej olympiáde

                                   3 miesto OK v stolnom tenise

Šimon Takáč              2 miesto OK v atletike štafeta 4x60 m

                                   3 miesto OK vo volejbale

Patrik Figura              3 miesto OK v stolnom tenise

                                   3 miesto OK vo volejbale

Anna Mária Pavlíková           1 miesto KK v súťaži A slovo bolo u Boha

Klára Genčúrová        Zlaté pásmo v súťaži pieseň pre sv. Otca sólo

Jessica Oravcová        2 miesto OK v cezpoľnom behu

Lea Mária Ducárová  2 miesto v súťaži Dominikova vianočná pieseň duo

Natália Kertésová       2 miesto OK v atletike štafeta 4x60 m

Patrícia Gordoňová    2 miesto OK v atletike štafeta 4x60 m

Radka Korinková       3 miesto OK v cezpoľnom behu

Marianna Vargová     3 miesto v súťaži Kolorit slovenského ornamentu

Filip Gordoň               3 miesto OK vo volejbale

Filip Jurčo                  3 miesto OK vo volejbale 

Kristián Zeher            3 miesto OK vo volejbale

 

Okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ 2015

Dňa 28. 5. 2015 sa na atletickom štadióne Akademik TU Košice konalo okresné kolo v atletike žiakov a žiačok ZŠ Košice IV. Naši atléti zabojovali a odmenou im boli vynikajúce umiestnenia.

1. miesto – L. Longauerová beh na 800 m

1. miesto – A. Kobáková vrh guľou

1. miesto – D. Gordoň hod kriketovou loptičkou

2. miesto – P. Bičkošová, L. Longauerová, K. Pelegrinová, N. Platková štafeta 4x60 m

2. miesto – L. Lacko vrh guľou

3. miesto – A. Halušková vrh guľou

3. miesto – L. Longauerová beh na 60 m

3. miesto – L. Lacko hod kriketovou loptičkou

3. miesto – D. Gordoň, L. Lacko, P. Szilagyi, M. Vojtko štafeta 4x60 m

3. miesto – P. Bičkošová, A. Halušková, A. Kobáková, L. Longauerová, J. Oravcová, K. Pelegrinová, N. Platková celkové umiestnenie družstva

                                                                                                                      Blahoželáme 


PIESEŇ PRE SV. OTCA

V stredu 20. mája 2015 sme sa zúčastnili jubilejného 20. ročníka súťaže kresťanských piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy PIESEŇ PRE SV. OTCA. Súťaž sa začala svätou omšou o 8:30 hod. v Sanktuáriu Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v Stropkove. Po svätej omši sme sa presunuli na miesto súťaže do divadelnej sály Mestského úradu Stropkov.

Súťažilo sa v 4 kategóriách:

I. kategória: sólo – žiaci vo veku 6 – 9 rokov

II. kategória: sólo – žiaci vo veku 10 – 12 rokov

III. kategória: sólo – žiaci vo veku 13 – 15 rokov

IV. kategória: duo (dvojhlas) – žiaci vo veku 6 – 15 rokov

Výkony súťažiacich hodnotila nezávislá 3-členná porota. Súťažiace, ktoré reprezentovali našu školu, mali zastúpenie v každej súťažnej kategórii a vyspievali si zlato a striebro.

I. kategória: Anna Mária Pavlíková – zlaté pásmo

II. kategória: Klára Genčúrová – strieborné pásmo

III. kategória: Antónia Nagyová – zlaté pásmo

IV. kategória: Antónia Nagyová, Zuzana Puliková Hrehová – zlaté pásmo

Vo všetkých kategóriách hudobný sprievod zabezpečili Antónia Nagyová (klavír) a Jozef Pulik Hreha (gitara).

Speváčkam blahoželáme k vynikajúcim výkonom.


 

Výsledky školského kola súťaže Slávik Slovenska 2015


V utorok 21. apríla 2015 sa žiaci 1. stupňa našej školy zúčastnili školského kola súťaže v speve ľudových piesní pod názvom Slávik Slovenska 2015.


1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):
1. miesto – Katarína Saxová (2. roč.)
2. miesto - Miriam Čontošová (1. roč.)
3. miesto – Lea Ducárová (3. roč.)


2. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka):
1. miesto – Samuel Kocur (4. roč.)
2. miesto – Klára Genčúrová (4. roč.)
3. miesto – Anna Demková (4. roč.)


Čestné uznanie za predvedený spevácky výkon:
Tereza Anna Ducárová (1. roč.)
Peter Geci (1. roč.)
Svetozár Andrej Pavlík (1. roč.)
Alexandra Anna Ducárová (1. roč.)
Viktória Helena Ducárová (1. roč.)
Anna Mária Pavlíková (2. roč.)
Viktória Kažová (3. roč.)
Podľa platných pravidiel súťaže Slávik Slovenska 2015 postupujú do obvodného kola súťaže žiaci,
ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Katarína Saxová a Samuel Kocur.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu za predvedené výkony.
Prajeme veľa úspechov všetkým žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu
v obvodnom kole spomínanej súťaže!


„Ukáž, čo vieš!”  -  FINÁLE

 Žiaci 4. ročníka:

Jakub Varga, Klára Genčúrová, Katarína Kliková,

Róbert Takáč, Hana Bugnová

opäť úspešne reprezentovali našu školu, keď

získali 2. miesto z ôsmich vo FINÁLE prírodovednej súťaže

družstiev žiakov 2. – 4. ročníka pod názvom

„Ukáž, čo vieš!“

Finále sa konalo 6. marca 2015 v Centre voľného času Domino

 a zúčastnili sa ho najúspešnejšie družstvá žiakov z košických škôl.

J Blahoželáme! J


Výsledky školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015

V pondelok 6. marca 2015 sa 44 žiakov našej školy zúčastnilo školského kola súťaže

v prednese poézie a prózy pod názvom Hviezdoslavov Kubín.

1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - Anna Mária Pavlíková (2. roč.)                           1. miesto - neudeľujeme

2. miesto - Tereza Anna Ducárová (1. roč.)                         2. miesto - Ema Matvijová (2. roč.)

                - Kristína Štrbová (1. roč.)

                - Miriam Čontošová (1. roč.)

3. miesto - Aneta Takáčová (1. roč.)                                    3. miesto - Dávid Matis (1. roč.)

                - Laura Hegedušová (2. roč.)                                               - Peter Vizner (2. roč.)

2. kategória (žiaci 4. – 6. ročníka):

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - Diana Nagyová Salociová (5. roč.)                    1. miesto - Radka Korinková (5. roč.)

2. miesto - Filip Varga (6. roč.)                                             2. miesto - Klára Genčúrová (4. roč.)

3. miesto - Michal Varga (5. roč.)                                         3. miesto - Petra Pietraszeková (6. roč.)

                                                                                                              - Patrik Timko (6. roč.)

3. kategória (žiaci 7. – 9. ročníka)

Poézia:                                                                                 Próza:

1. miesto - neudeľujeme                                            1. miesto - Veronika Vargová (7. roč.)

2. miesto - Natália Kertésová (8. roč.)                      2. miesto - Zuzana Puliková Hrehová (7. roč.)

3. miesto - Ivana Timková (7. roč.)                          3. miesto - Gabriela Jobbagyová (9. roč.)

 

Podľa platných pravidiel súťaže Hviezdoslavov Kubín 2015 postupujú do obvodného kola súťaže:

  • žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. mieste - Anna Mária Pavlíková,

Diana Nagyová Salociová, Radka Korinková, Veronika Vargová

  • výhercovia minuloročného krajského kola tejto súťaže: Juraj Fecko, Michal Fecko.

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu za predvedené výkony.

Prajeme veľa úspechov všetkým žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu

v obvodnom kole spomínanej súťaže!


Obvodné kolo vo volejbale
 
Dňa 17. 3. 2015 sa naši žiaci F. Peterčák, K. Genčúr, J. Pulik, D. Pástor, M. Vojtko, L. Lacko, P. Szilagyi, D. Gordoň
zúčastnili obvodného kola vo volejbale, kde nenašli premožiteľa a vybojovali 1. miesto.
 
Blahoželáme

Dňa 12. 3. 2015 sa v priestoroch Centra voľného času DOMINO v Košiciach uskutočnilo okresné kolo 14. ročníka Biblickej olympiády v kategórii základných škôl, na ktorom nás reprezentovalo víťazné trojčlenné družstvo žiakov školského kola v zložení: Michaela Čontošová, VIII. roč.; Zuzana Puliková Hrehová, VII. roč.; Patrik Timko, VI. roč. 

Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: zo Starého zákona - Kniha Jozue (1, 1 - 11, 15; 24, 1 - 33), Kniha Tobiáš; z Nového zákona - Skutky apoštolov. 

Súťaž pozostávala z písomného vypracovania úloh v piatich súťažných okruhoch, ktoré naše súťažné družstvo úspešne zvládlo a umiestnilo sa na 2. mieste

Srdečne blahoželáme.


Dňa 12.2.2015 sa v okresnom kole Dejepisnej olympiády žiak VI. ročníka

PATRIK TIMKO

umiestnil na 2. mieste.

PATRÍCIA BIČKOŠOVÁ z IX.A triedy

obsadila 6. miesto.

 

Medzi úspešných riešiteľov okresného kola  Geografickej olympiády,

 ktoré sa uskutočnilo 5.2.2015, patrili aj žiaci našej školy:

Michal Varga (V.ročník)

  Tomáš Takáč (V.ročník)             

Michaela Čontošová (VIII. ročník)

Erik Takáč (IX. ročník)

  Lukáš Lacko  (IX. ročník)

 

BLAHOŽELÁME!


Dňa 15.1.2015 sa naši žiaci po prvýkrát zúčastnili na okresnom kole vo florbale žiakov, ktoré sa uskutočnilo na ZŠ Užhorodská 39. V silnej konkurencii 9 skúsených tímov sa im poradilo dosiahnuť vynikajúci úspech, keď skončili na 3. mieste a získali tak bronzové medaily. Gratulujeme!


Dňa 10. decembra 2014 sa konalo obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.

Naša žiačka,  Michaela Čontošová (VIII. ročník), získala druhý najvyšší  počet bodov.

Kategória: C

Obvod: Košice IV.

Vyučujúca: Mgr. Lívia Lešková

 

 

Stolný tenis

       Naše žiačky a žiaci sa zúčastnili obvodného kola v stolnom tenise,
kde žiačky: N. Platková, M. Zemánová a P. Vašková obasadili 3. miesto 
a žiaci: D. Gordoň, P. Szilagyi, P. Figura a B. Király obsadili 4. miesto

fotogaléria


Výsledky Okresného kola v cezpoľnom behu

Mladšie žiačky

Diana Nagyová-Salóciová, Ivana Timková, Angelika Pelegrinová - 2. miesto

Diana Nagyová-Salóciová individuálne - 3. miesto

Staršie žiačky

Jessica Oravcová, Aurélia Kobáková - 5. miesto

Mladší žiaci

Filip Gordoň, Patrik Timko, Juraj Fecko - 4. miesto

Starší žiaci

Dávid Gordoň, Patrik Szilagyi - 4. miesto


Obvodné kolo v atletike

Na kvalitne obsadenom obvodnom kole v atletike sa naši žiaci vôbec nestratili a dosiahli vynikajúce výsledky.

Simona Manykóová hod kriketovou loptičkou - 2. miesto

Dávid Gordoň hod kriketovou loptičkou - 2. miesto

Jakub Šoltés beh na 60 m - 2. miesto

Šimon Sedlák beh na 1000 m - 3. miesto 


Výsledky krajského kola Hviezdoslavov Kubín 

Do krajského kola tejto recitačnej súťaže, ktoré sa konalo 5. mája 2014 v Michalovciach sa dostali až dvaja žiaci našej školy, súrodenci Feckovci. 

Aj tentokrát ukázali svoje kvality a v svojich kategóriách získali výborné umiestnenia:

Juraj Fecko 2. miesto – II. kategória, poézia

Michal Fecko 3. miesto – III. kategória, próza


KRAJSKÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Dňa 1. apríla 2014 sa Kristián Genčúr z IX.A triedy zúčastnil Krajského kola dejepisnej olympiády, kde v kategórii C /9.ročník/ spomedzi 22 súťažiacich z celého Košického kraja obsadil

4. miesto.

BLAHOŽELÁME!


VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Dňa 7. 4. 2014 sa naši žiaci Anna Mária Pavlíková, Diana Nagyová Salóciová, Juraj Fecko a Michal Fecko zúčastnili okresného kola 60. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Všetci predviedli mimoriadne výkony, o čom svedčia aj výsledky.

ANNA MÁRIA PAVLÍKOVÁ – 2. miesto (I. kategória – POÉZIA)

JURAJFECKO – 1. miesto(II. kategória – POÉZIA)– postup do krajského kola

DIANANAGYOVÁ SALÓCIOVÁ – 2. miesto (II. kategória – PRÓZA)

MICHAL FECKO - 2. miesto (III. kategória – PRÓZA)postup do krajského kola


Žiaci našej školy Kristián Genčúr, Michaela Čontošová a Michal Fecko

sa počas niekoľkých týždňov stretávali pri spoznávaní Svätého Písma

a vytvorili tak družstvo, ktoré vyhralo vynikajúce

1. miesto v obvodnom kole Biblickej olympiády

a budú nás reprezentovať aj diecéznom kole.


Okresné kolo vo volejbale

Dňa 24. 3. 2014 sa naši starší žiaci

  T. Gordoň, R. Škrak, K. Genčúr, A. Grac, M. Kertés, K. Genčúr, D. Gordoň, L. Lacko, D. Pástor, P. Szilagyi  
zúčastnili okresného kola vo volejbale, kde vybojovali vynikajúce 2. miesto


VÝSLEDKY OBVODNÉHO KOLA CHEMICKEJ  OLYMPIÁDY

Dvaja žiaci deviateho ročníka reprezentovali našu školu v obvodnom kole chemickej olympiády, kde dosiahli tieto umiestnenia:

Kristián Genčúr - 3.miesto  /kategória D - IX.ročník/

Matúš Kertés -  6.miesto  /kategória D - IX.ročník/

BLAHOŽELÁME !


VÝSLEDKY OBVODNÉHO KOLA SÚŤAŽE EURÓPA V ŠKOLE

 5.3.2014  tri žiačky reprezentovali našu školu v obvodnom kole súťaže Európa v škole.

1. Miesto v kategórii 3 (umelecké práce):  Lenka Radomská

Názov práce:      „Postrehy zo života mojej rodiny“

Práca postupuje do celoslovenského kola.


Krajské kolo Šaliansky Maťko

26. februára 2014 sa náš siedmak Michal Fecko  zúčastnil Krajského kola súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky MaťkoJ.C.Hronského, ktoré sa konalo v Átrium klube

mestskej časti Košice-Západ.

V konkurencii recitátorov celého košického  kraja si vybojoval 4. miesto.

Ku krásnemu úspechu blahoželáme!


VÝSLEDKY OBVODNÉHO KOLA GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Vo štvrtok 6.2.2014  deviati žiaci reprezentovali našu školu v obvodnom kole geografickej olympiády, kde dosiahli tieto umiestnenia:

Patrik Timko - 2.miesto  /kategória I - V.ročník/

Michaela Čontošová -  3.miesto  /kategória G - VII.ročník/

Michal Fecko  -  4. miesto /kategória G - VII.ročník/


VÝSLEDKY OBVODNÉHO KOLA DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

V utorok 11.2. sa 8 žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola dejepisnej olympiády.

Najlepšie umiestnenia dosiahli títo žiaci:

Kristián Genčúr z IX.A – 2. miesto v kategórii C /9.ročník/

Patrícia Bičkošová z VIII.A – 3.miesto v kategórii D /8.ročník/

Kristián bude našu školu reprezentovať v apríli v krajskom kole.


Dňa 26. 09. 2013 sa žiaci našej školy zúčastnili kvalitne obsadeného obvodného kola v cezpoľnom behu                   s vynikajúcimi úspechmi.                                           

Družstvo mladších žiakov v zložení Filip Gordoň, Patrik Timko, Filip Jurčo obsadilo vynikajúce 2. miesto

Filip Gordoň ako jednotlivec si vybojoval 1. miesto

Družstvo mladších žiačok v zložení Ivana Timková, Jana Longauerová, Nikola Andóová obsadilo vynikajúce 3. miesto

Družstvo starších žiakov v zložení  Šimon Sedlák, Jakub Timko, Lukáš Lacko obsadilo vynikajúce 3. miesto


Koncom mája sa naši žiaci zúčastnili kvalitne obsadeného obvodného kola v atletike, kde sme dosiahli vynikajúce výsledky.

Žiaci:

beh na 300m – Jakub Šoltes1. miesto

vrh guľou        – Pavol Hake1. Miesto

beh na 60m    – Jakub Šoltes2. miesto 

beh na 1000m            – Michal Baran 2. miesto

štafeta 4x60m            – Marek Lacko, Pavol Hake, Michal Baran, Jakub Šoltes  2. miesto

Celkové poradie družstva:

Jakub Šoltes, Marek Lacko, Michal Baran, Pavol Hake, Jakub Džubik, Jakub Vasilenko, Jakub Timko, Šimon Sedlák, Dávid Gordoň – 3. miesto

Žiačky:

hod kriketkou – Simona Manykóová  1. miesto

vrh guľou        – Šimona Kolková  2. miesto

Všetkým gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov.


V dňoch 19. 6. 2013 - 20.3. 2013 sa náš recitátor 

Juraj Fecko

zúčastnil 59. ročníka Hviezdoslavovho Kubína 

celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy v Dolnom Kubíne

Video z jeho vystúpenia si môžete pozrieť  TU.


V krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín, ktoré s uskutočnilo 24. 4. 2013 v Michalovciach  sa našim recitátorom opäť mimoriadne darilo.

Michal Fecko  si za svoj výkon v prednese poézie v II. kategórii odniesol

ocenenie za umelecký prejav.

Juraj Fecko si odniesol najvyššie ocenenie –

1. miesto v I. kategórii v prednese poézie a  postup na celoštátnu súťažnú prehliadku v umeleckom prednese poézie a prózy,

 ktorá sa uskutoční v júni v  Dolnom Kubíne.

Srdečne blahoželáme! 
 Diplom Juraj Fecko
   Diplom Michal Fecko


Biblická olympiáda 2013
Naše víťazné družstvo z obvodného kola postúpilo do diecézneho kola Biblickej olympiády. V konkurencii 16 najlepších  z celej Košickej diecézy naše žiačky (Dominika Kovačiková, Michaela Čontošová, Patrícia Bičkošová) v šiestich kolách získali najvyšší a  rovnaký počet bodov spolu s družstvom z Prešova. Až pri doplňujúcich úlohách nás predbehli a tak sme získali výborné druhé miesto.


Michal a Juraj Feckovci pod vedením pani učiteľky PaedDr. Františky Feckovej získali výborné umiestnenie v obvodnej prehliadke súťaže Hviezdoslavov Kubín. 

Juraj Fecko získal v I. kategórii - poézia 1. miesto

Michal Fecko získal v II. kategórii - poézia 2. miesto

Obidvaja zároveň postupujú do  krajského kola. 

Blahoželáme!


Dňa 4.4.2013 sa v CVČ DOMINO konalo

 krajské kolo Dejepisnej olympiády.

V kategórií C /9.ročník/ v konkurencii 22 žiakov z celého Košického kraja obsadila žiačka IX.A triedy

SILVIA TAKÁČOVÁ

3. miesto

Kristián Genčúr z VIII.A sa umiestnil na 8. mieste spomedzi 19 žiakov kategórie D /8.ročník/.

BLAHOŽELÁME!


Biblická olympiáda

21. 3. 2013 sa v CVČ Domino uskutočnilo obvodné kolo Biblickej olympiády.

Našu školu reprezentovali žiačky:

Dominika Kovačiková VIII.A, Patrícia Bičkošová VII.A, Gabriela Jobbágyová VII.A.

Ukázali svoje vedomosti z troch kníh Svätého Písma: Prvej knihy kráľov, Rút a evanjelia podľa Matúša. Získali prvé miesto a postupujú do diecézneho kola.


Úspech v celoslovenskej recitačnej súťaži

Dňa 23. 3. 2013 sa v Bratislave uskutočnila celoslovenská súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pod názvom SLOVOM O TVOJEJ LÁSKE. Našu školu reprezentovali Michal Fecko, žiak 6. ročníka a Juraj Fecko, žiak 4. ročníka. Aj tento rok naši recitátori nesklamali a získali výborné umiestnenie. Srdečne blahoželáme!

Juraj Fecko získal diplom za dobrý výkon. 
Michal Fecko obsadil   1. miesto.

Srdečne blahoželáme!

Diplom Juraj
Diplom Michal


OBVODNÉ KOLO DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY

Mimoriadne úspešne sa umiestnili naši žiaci v obvodnom kole Dejepisnej olympiády, ktoré sa uskutočnilo dňa 5.2.2013 v CVČ elokované pracovisko DOMINO, kde obsadili tieto miesta:  

Kategória/roč.

Meno žiaka

Umiestnenie

Počet bodov

/zo 100/

Počet účastníkov

C /9. ročník

SILVIA TAKÁČOVÁ

2. miesto

/postup do KK/

93 bodov

8

D /8. ročník

KRISTIÁN GENČÚR

SIMONA MANYKÓOVÁ

2. miesto

/postup do KK/

úspešná riešiteľka

79 bodov

 

62 bodov

15

E /7. ročník

PATRÍCIA BIČKOŠOVÁ

ERIK TAKÁČ

3. miesto

 

úspešný riešiteľ

84 bodov

 

76 bodov

16

F / 6. ročník

/bez postupu do KK/

MICHAL FECKO

NATÁLIA KERTÉSOVÁ

1. miesto

 

3. miesto

88 bodov

 

73 bodov

16

 

Dobšinského Košice

Dňa 30. 10. 2012 sa dvaja žiaci našej školy, bratia Feckovci, zúčastnili  súťaže v prednese slovenskej ľudovej rozprávky Dobšinského Košice. Michal Fecko, žiak 6. ročníka, získal v tvrdej konkurencii    cenu prednostky Krajského školského úradu.Blahoželáme!


Medzinárodný festival školskej kreativity,Taliansko, Sanremo

21.4.-25.4.2009

                       „GEF“ XII. edizione

Festival školskej kreativity sa každoročne koná v talianskom Sanreme a je určený všetkým učiteľom, žiakom a študentom, ktorí chcú ukázať svoje tvorivé schopnosti (www.gef.it).

Na festivale sa možno predstaviť v rôznych oblastiach vedy, kultúry a umenia. Napr.školská kapela, muzikál, divadlo, móda, film, tanec. Tento úžasný festival ponúka možnosť realizovať sa v rôznych projektoch v oblasti umenia (Da Vinčiho tajomstvá- "DaVinci´s secret") ale aj v sociálnej oblasti (Súťaž v maľovaní pre postihnuté deti- A Smile beyond the dark, Children in hospital) a pod.

Každá škola vybraná do finále má možnosť zúčastniť sa viacerých zaujímavých akcií.

·        Školská expozícia- Na tejto akcii každá škola môže ukázať práce svojich žiakov, svoju kultúru.

·        Ciao GEf- Táto akcia ponúka príležitosť prezentovať svoje "umenie" naživo aj pred obyvateľmi Sanrema. ( z tejto akcie máme amatérsky video záznam).

·        Pochod ulicami Sanrema- Počas tejto akcie sa predstavujú všetci účastníci festivalu prostredníctvom piesni, krojov, básní a pod. ( z tohto pochodu máme amatérsky video záznam.)

·        Workshopy- Pre všetkých účastníkov  súťaže je pripravený tzv. workshop (napr.stretnutie s klaunom, balerínou, hercami a pod.)

My v Sanreme

Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, Košice - Krásna

Tanec: Maliar a bábiky („The painter and dolls“)

Typ tanca: Disco

Naša škola sa zapojila do tanečnej súťaže v talianskom Sanreme. Poslali sme prihlášku, DVD a čakali sme na rozhodnutie. 10. marca nám bolo prostredníctvom mailu oznámené, že nás vybrali do finále, ktoré sa bude konať 23.4.2010 v divadle Ariston.

Vo finále súťažilo 16 škôl v 5 kategóriách (klasický balet, moderný tanec, športový tanec,folklór). Jednou z kategórií boli aj netanečné školy tzv. registrované základné školy, stredné školy. Vo finále sme sa stretli s tanečníkmi z Kazachstanu, Talianska, Francúzska, Bosny a Hercegoviny, Turecka, Rumunska, Poľska, Uzbekistanu...

V každej kategórií porota vybrala jedného víťaza. V porote boli významné osobnosti ako napr. známi baletní umelci Marcello Algeri, Sabrina Rinaldi a pod. Medzi porotcami bol aj známy český umelec pán Félix Slováček, ktorý nás pozdravil a vyjadril nám svoj obdiv.

Veľkým úspechom pre našu školu bolo  získanie 1. miesta

v katégorií  E – registrované základné školy, stredné školy.

Naša choreografia upútala divákov a samozrejme aj porotu. Boli sme jediná slovenská škola na festivale kreativity v Sanreme, ktorá prezentovala svoju školu a krajinu.

Organizátor: Mgr. Patrícia Sokolovská

Choreograf: Mgr. Mária Kažová