Tento priestor je vytvorený ako "umelecký kút". Objaví sa tu všetko zaujímavé a tvorivé, čo naši žiaci na hodinách slovenského jazyka a lietartúry vytvorili. 

Valentínska súťaž 1.miesto v poézii