Keďže marec je mesiacom knihy, tak v dňoch 18. až 22. marca na našej škole prebehol celoslovenský detský čitateľský maratón. Organizovala ho Linka detskej istoty. Tento rok to bol už 15. ročník a niesol sa pod heslom „Čítajme si 2024.“ Tejto akcie sa na našej škole zúčastnili deti vo všetkých kluboch ŠKD. Deti si mohli doniesť aj vlastnú obľúbenú knihu, z ktorej  si vybrali ľubovoľný úryvok, ktorý prečítali nahlas  svojim spolužiakom a nakoniec sa zapísali  do prezenčnej listiny. Deti táto forma čítania zaujala a získali tak prehľad o mnohých knihách.  Minulý rok sa na celom Slovensku tejto akcie zúčastnilo 100 591 detí. Snáď tento rok sa podarí toto číslo prekonať. Cieľom tohto podujatia bolo podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zároveň rozvinúť ich predstavivosť.