Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Becová
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Juraj Kardoš
Vedúca ekonomického úseku: Ing. Agáta Lacková
Ekonóm: Kristína Plšíková
Školské zariadenia
Základná škola Materská škola Centrum voľného času Školský klub detí Školská jedáleň
Vých. poradca: Zástupkyňa MŠ: Vedúca CVČ: Vychovávateľky: Vedúca ŠJ:
Mgr. E. Timková M. Štefková DiS - poverená zastupovaním Mgr. J. Zajdelová G. Grešová Mgr. I. Matisová
Triední učitelia:   Vedúci krúžkov: M. Jobbágyová Prevádz. pracovníci:
Mgr. K. Groholová
I. A
I. odd :
Mgr. Beregsászi
Mgr. H. Gregušová
M. Franková
Mgr. A. Pavlíková
I. B
Mgr. M. Kažová
II. A
Mária Banduričová
Mgr. Buntová
L. Varšová
J. Miklošová
Mgr. M. Kundrátová
II. B
Ivana Ihnátová
Mgr. Zajdelová
 
K. Skliňárová
Mgr. M. Matisová
III. A
II. odd : 
Mgr. Sarková, PhD.
 
 
Mgr. S. Pavlík
III. B
Martina Štefková DiS
Mgr. Sladíková
 
 
Mgr. V. Šimková
IV. A
Zuzana Fecková Mgr. Pavlík    
PaedDr. F. Fecková
IV. B
III. odd :
Mgr. Gregušová
 
 
Mgr. M. Sarková, PhD
V. roč.
Sabína Iglarčíková PaedDr. Fecková
 
 
Mgr. M. Beregsászi
VI. A
Vladimíra Bartková
Mgr. Matisová
 
 
Mgr. Z. Augustínová
VI. B
Prevádz. pracovníci:
 
 
 
Mgr. E. Džurinová
VII. roč.
K. Puzderová
 
 
 
Mgr. K. Trebuňová
VIII. A
J. Andóová
 
 
 
 
Mgr. M. Zreľaková
VIII. B
M. Reváková      
Mgr. E. Timková
IX. roč.
       
Netriedni učitelia:        
Mgr. J. Zajdelová        
Mgr. M. Buntová         
Mgr. D. Plavnický - kaplán        
Ekonomicko – hosp. odd.        
K. Plšíková - ekonómka        
Ing. A. Lacková - vedúca ekonomického úseku        
Prevádz. pracovníci:        
D. Baldysová        
A. Džubiková        
M. Čisláková