Riaditeľ školy: PaedDr. Veronika Becová
Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Juraj Kardoš
Vedúca ekonomického úseku: Ing. Agáta Lacková
Ekonóm: Kristína Plšíková
Školské zariadenia
Základná škola Materská škola Centrum voľného času Školský klub detí Školská jedáleň
Vých. poradca: Zástupkyňa MŠ: Vedúca CVČ: Vychovávateľky: Vedúca ŠJ:
Mgr. E. Timková Mgr. Viktória Oráčová Mgr. J. Zajdelová G. Grešová Mgr. I. Matisová
Triední učitelia:   Vedúci krúžkov: M. Jobbágyová Prevádz. pracovníci:
Mgr. A. Ogurčáková
I. A
I. odd :
Mgr. Beregsászi
R. Hudáková
M. Franková
Mgr. M. Matisová
I. B
PaedDr. F. Fecková
II. A
Vladimíra Bartková
Mgr. Buntová
T. Petrášková
J. Miklošová
Mgr. S. Pavlík
II. B
Zuzana Fecková
Mgr. Zajdelová
K. Krištová
K. Skliňárová
Mgr. K. Groholová
III. A
II. odd : 
Mgr. Sarková, PhD.
 
J. Andóová
Mgr. A. Pavlíková
III. B
Sabína Iglarčíková
Mgr. Sladíková
 
 
Mgr. M. Kažová
IV. A
Mgr. V. Oráčová Mgr. Pavlík    
Mgr. J. Kniežová
IV. B
III. odd :
Mgr. Matisová
 
 
Mgr. K. Trebuňová
V. A
Mária Banduričová PaedDr. Fecková
 
 
PaedDr. E. Múdra
V. B
Martina Štefková DiS Mgr. Trebuňová
 
 
Mgr. M. Zreľáková
VI. A
Prevádz. pracovníci:
Mgr. Zreľáková
 
 
Mgr. E. Timková
VI. B
K. Puzderová
Mgr. Kardoš
 
 
Mgr. M. Sarková, PhD
VII. roč.
M. Reváková
 
 
 
 
Mgr. M. Beregsászi
VIII. A
Ľ. Griffinová      
Mgr. Z. Augustínová
VIII. B
       
Mgr. E. Džurinová
IX. A
       
Netriedni učitelia:        
Mgr. J. Zajdelová        
Mgr. M. Buntová         
Mgr. M. Kundrátová        
Mgr. F. Sokyra - kaplán        
Bc. Gabriela Hojová        
Ekonomicko – hosp. odd.        
K. Plšíková - ekonómka        
Ing. A. Lacková - vedúca ekonomického úseku        
Prevádz. pracovníci:        
D. Baldysová        
K. Lukačová        
A. Džubiková